Sirkulær mat er et viktig klimatiltak

Arendalsuka er i gang, og på onsdag medvirker Lindum i NCCE sitt arrangement i Håpets katedral som for anledningen ligger til kai i byen.

flytende katedral lagt til kai i Arendal

Bilde lånt av Håpets katedral

Landbruket med viktig rolle i den sirkulære økonomien

Landbruket har en viktig rolle i sirkulærøkonomien, med omstilling til klimavennlig gjødsel, nye dyrkningsmetoder i veksthus og karbonlagring. Matsikkerhet er også et stikkord, noe som har blitt stadig mer aktuelt i en urolig verden med pandemi og pågående krig i Europa. Kan vi sikre en klimavennlig, sirkulær og lønnsom produksjon av mat i land som Norge?

På agendaen står et interaktivt konsept hvor alle inviteres til å se, høre og lære mer om hvordan NCCE og klyngens medlemmer jobber med sirkulærøkonomi i praksis. Medvirkende er Lindums prosjektleder og Phd. Ketil Stoknes, Ivar Sørby fra Den Magiske Fabrikken, Pål Jahre Nilsen fra Scanship og Arne Bardalen fra NIBIO i tillegg til leder for NCCE, Tina Vågønes.

Arrangementet er en del av en hel dag hvor NCCEs medlemmer og samarbeidspartnere setter sirkulærøkonomi på agendaen. Hele dagen skjer det spennende ting i Håpets katedral, som er NCCE-medlem og et symbol på hva vi kan få til hvis vi vil.