Klimakinderegget biokull er «hot news» for sirkulærøkonomien

— Biokull laget av organisk avfall kan utrette store ting og er et viktig bidrag i den sirkulære økonomien, sier administrerende direktør Pål Smits. Lindum har siden oppstart jobbet med å finne løsninger for avfall så nytten kan bli størst mulig for samfunnet.

Hender med biokull

Biokullet med sine egenskaper kan utrette store ting.

Vårt forskningsarbeid har ledet til det de kaller klimakinderegget der biokull brukes til å håndtere problematisk avfall og produsere energi, samtidig som klimagassutslippene går ned. Prosessen bak kalles pyrolyse hvor organisk avfall som tre- og hageavfall brennes på høy temperatur uten tilgang på oksygen.

— Karbonet fra det som brennes lagres da i selve biokullet i stedet for å slippes ut, forklarer prosjektleder Dhruv Tapasvi og viser frem en bakke full av små, sorte kullklumper. Han jobberi Lindums forsknings- og utviklingsavdeling, og er vår superressurs med pyrolyse som ekspertiseområde.

Mange bruksområder i sikte

Biokullet med sine egenskaper kan utrette store ting. Det kan brukes inn i metallindustrien for å gjøre den grønnere, og nylig inngikk Lindum en leveranseavtale med selskapet Vow Green Metals med det som formål. Det kan også brukes til jordforbedring, rensing og stabilisering. Forskningsarbeidet pågår fortsatt, men resultatene så langt gir Lindum god grunn til å være optimistiske.

— Norge produserer om lag 1,7 millioner tonn organisk avfall hvert år. Deler av dette avfallet er krevende å skape lønnsomhet i. For å få fart på den sirkulære økonomien kreves nye behandlingsløsninger, og her har Lindum tatt et ansvar, forteller Pål Smits.

Med flere samarbeidspartnere på laget og støtte fra bl.a Innovasjon Norge har de etablert to pilotanlegg i Drammen. Flere avfallsfraksjoner testes som råvare inn, samtidig som det forskes på hvordan biokullet kan brukes til å rense forurensninger i annet avfall. Arbeidet ble tidligere i vår belønnet med Drammens Grønn gründerpris med forankring i FNs bærekraftsmål.

— Samfunnet trenger nye og bedre løsninger for å nå de klima- og miljømålene som er satt. Vårt arbeid med biokull er et eksempel på hvordan vi bruker forskning og utvikling til å finne de løsningene sirkulærøkonomien trenger, forklarer Thomas Hartnik, leder for forskning og utvikling.