Satser videre med egen flisfabrikk i Drammen

Lindum skal bygge fabrikk for produksjon av høykvalitetsflis på sitt anlegg i Drammen. Med det fortsetter selskapets satsing på returtrevirke og leveranse av flis til materialgjenvinning.

Haug med flis laget av returtre

Lindum bygger fabrikk for produksjon av høykvalitetsflis i Drammen

— Vi skal bygge en fabrikk i Drammen for produksjon av høykvalitetsflis. Med denne produksjonsprosessen vil vi i tillegg til bedre kvalitet også oppnå økt produksjonskapasitet, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum. Han begrunner etableringen med at en økende andel av Lindums kunder etterspør flis til materialgjenvinning, og at et sterkt kvalitetsfokus derfor er viktig.

— Vårt langsiktige mål er at mest mulig av det returtrevirket vi kverner opp til flis skal brukes inn i materialgjenvinning, forklarer Smits.

Lindum har vurdert flere alternativer for plassering av sin fabrikk. Her har god og tilgjengelig logistikk mot kunder opp- og nedstrøms stått høyt på ønskelisten. Valget falt på Drammen, og detaljprosjekteringen starter opp i disse dager.

Et naturlig neste skritt

— Beslutningen om bygging av fabrikk i Drammen er et naturlig neste skritt for oss, og kommer som et resultat av stor satsing innen området, sier Smits. — Vi har signert en leveranseavtale med Vow Green Metals (VGM) om levering av en helt spesiell fliskvalitet til deres pilotanlegg som skal bygges på Follum. VGM skal her bruke flis fra Lindum til å produsere biokarbon som skal erstatte fossilt karbon i den metallurgiske industrien. Dette er et svært spennende prosjekt for Lindum å være involvert i, og med flere andre prosjekter innen materialgjenvinning under utvikling ser vi frem til byggestart.