Vi bygger for en sirkulær framtid

Våre nye lokaler i Drammen er bygget for og av de ansatte, med materialer og møbler som er gitt nytt liv for en sirkulær framtid.

Trapp med bakvegg laget av returtre mottatt på anlegget

Skal romme folk, ideer og store ambisjoner

– Siden etableringen i 1996, har antall ansatte vokst i takt med satsingen på forskning og utvikling og nye forretningsområder. Dermed sto vi nå med altfor liten plass. Nybygget skal gi rom for folk, ideer og nye samarbeid. Og i vår sirkulære verden, var det en selvfølge med så mye gjenbruk som mulig, sier administrerende direktør Pål Smits i Lindum.

Det har gitt føringer både for valg av materialer, innredning og selve byggeprosessen. Store deler av klargjøringen av tomten har de gjort selv – med hugging av trær og skraping av terreng.

I stedet for å kjøpe ny stein, har de brukt kortreist stein de selv har sprengt ut underveis. Bruk av massivtre i himling, heissjakt og trapp sparer nesten 60 tonn C02. Vegger er laget av gjenbrukt glass støpt inn i betongmoduler, og også dører og foldevegger er brukt om igjen.

Hentet pensjonerte møbler hos Circke K

– Vi har holdt på med byggingen i hele 2021, og vært opptatt av å gjøre ting som vi prediker. Som for eksempel med møbleringen, der en leverandører som Greentable sørger for å gi nytt liv til kontormøbler som ofte byttes ut lenge før de er utslitt. Blant annet sikret vi oss sofaer som tidligere har stått på Circle K-stasjoner, sier Smits.

Det første besøkende vil legge merke til, er imidlertid veggene i resepsjonen. To av dem er laget av trevirke levert inn til Lindum fra bygg som er revet. Her har vaktmester Morten Hjellum plukket ut det som kan brukes, fjernet skruer og spikere og kløyvet og høvlet det ned til passende bord.