Clairs er valgt som leverandør til Hokksunds nye renseanlegg

Lindum Clairs er valgt som underleverandør inn i det omfattende prosjektet NCC nylig har påbegynt på oppdrag fra Øvre Eiker kommune i Viken. Her skal Hokksund renseanlegg bygges, og etter planen ferdigstilles i første kvartal i 2025.

Lindum Clairs bil logo

Underleverandør i stort prosjekt

Anlegget vil etter ferdigstillelse doble rensekapasiteten, og med bebyggelse tett på, er luktutslipp et viktig aspekt i prosjektet. GK Ventilasjon AS er her hovedleverandør på ventilasjon, og vi skal levere det som spesifikt går på luktreduksjon.

I tillegg til å være et spennende prosjekt for oss, er det også svært gledelig å bidra inn i et prosjekt der miljøet står høyt på prioriteringslisten, i tråd med Lindum sin virksomhet. Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner som gjenspeiler seg i dette prosjektet. Her er mange tiltak planlagt, og med en utvidet renseprosess omfatter også nitrogenrensing og en skjerpelse av fosfor som vil gi positive effekter for Drammenselva og Oslofjorden.

Lindum Clairs (se egen nettside for mer informasjon) sin leveranse skal være på plass innen utgangen av året, og vi gleder oss stort over dette oppdraget og takker for tilliten!