Ett år med nytt laboratorium – 25 år med innovasjon og utvikling

I november 2022 pakket Lindum ned utstyr og labfrakker og flyttet inn i nytt laboratorium. 2023 har bydd på større plass, moderne utstyr og et hav av muligheter.

Katarzyna arbeider i laboratoriet Spire

For ett år siden takket Lindum farvel til sitt gamle laboratorium, og ønsket det nye laboratoriet på 180 kvadratmeter velkommen med åpne armer. Laboratoriet fikk navnet Spire, og sammen med næringsliv og akademia ble det senere invitert til offisiell nyåpning, full av praktiske eksempler på hvilke løsninger som kan bidra til fremtidens lavutslippssamfunn.

Laboratoriet er utstyrt med nytt og moderne utstyr som gjør det mulig å ha flere og mer teknisk krevende prosjekter gående samtidig. Dessuten vil muligheten for å gjennomføre flere tester og analyser på egenhånd føre til at våre arbeidsprosesser blir mer effektive.

Et verktøy som genererer kunnskap

Leder for FoU-avdelingen, Terje Kirkeng, ser tilbake på et år hvor Lindum utforsket mulighetene, utfordret kompetansesammensetningen i avdelingen og ikke minst et år preget av samarbeid og fremtidsutsikter.

– Det er ingen tvil om at et laboratorium er et verktøy som genererer kunnskap. I året som har gått har vi fått muligheten til å prøve og feile, og ikke minst bli kjent med mulighetene som ny lab gir. Blant annet har det dukket opp et analysebehov på noe vi er gode på og som markedet vil ha glede av – analyse av biogasspotensiale, forteller Kirkeng og legger til:

– Fra vi flyttet inn i Spire har vi jobbet med en rekke prosjekter av ulikt omfang. Vi har stor spennvidde i prosjektene våre, og har nå ca. 5-6 større prosjekter som er aktivt innom laben. Et omfang vi ikke kunne gjennomført i tidligere lab.

Styrke i bred kompetanse

I dag består FoU-avdelingen av åtte forskere og prosjektledere – alle med hver sin spisskompetanse og fagområde. Det siste året har Lindum jobbet med å dekke inn kompetanse opp mot bedriftens tre forretningsområder: organisk avfall, forurenset grunn og trevirke og flisproduksjon.

– En kan trygt si at vi har stor spennvidde på kompetanse i avdelingen. I den ene enden har vi kompetanse på deponiteknikk, utvikling av nye metoder for sikker deponering av avfall, og i den andre enden har vi optimalisering av biogassanlegg og industrielle anlegg. Det er her styrken vår ligger, fastslår Kirkeng.

Skaper rom for nye løsninger

Laboratorie- og prosjektleder, Katarzyna Krajewska, har lang fartstid i bransjen, med spisskompetanse på miljø og naturressurser. Hun forsker på nye anvendelsesområder for organiske avfallsressurser, i tillegg til produkt- og prosessoptimalisering. Det siste året har Katarzyna vært involvert i en rekke prosjekter – blant annet i biogassprosessoptimalisering.

Biometanpotensial-tester (BMP) er et verktøy som brukes i studier om anaerob nedbrytning av organisk biomasse. Testene er ekstremt nyttige for å bestemme mengden biometan som kan oppnås fra forskjellige organiske stoffer, under forskjellige driftsforhold og den synergiske effekten av flere samfordøyde substrater. Gjennomføring av nettopp slike tester kan hjelpe med bestemmelse av optimal retensjonstid, belastning, evaluere behovet for tilsetningsstoffer og unngå hemmende prosesser ved tilsetting av ukjente substrater til biogassreaktorer.

– Norge går mot et kraftunderskudd og trenger mer energi. Biogass kan bidra til dette, og samtidig avlaste strømnettet. Biogassen styrker også norsk beredskap slik at man blir mindre avhengig av import av næringsstoffer, ved at for eksempel fosfor fra avfallsstrømmer kan omfordeles mellom regioner slik at det kan inngå i ny matproduksjon, forteller Krajewska.

FoU er bindeleddet

Lindum har en verdikjede som går fra et leveranseprosjekt til en sikker sluttbehandling. FoU-avdelingen bistår både drift og salg, og blir på mange måter bindeleddet med innovasjon, utvikling og fagkompetanse.

– Jeg er stolt av det vi har fått til i året som har gått. Det er en spennende dynamikk mellom å få utvikle noe nytt og være en støtte til verdikjeden i Lindum, forteller Kirkeng.

Utvikling av nye renseløsninger for luft

Lindum Clairs kjøper inn betydelige mengder aktivt kull til etablering og vedlikehold av luktrensere over hele landet. På det nye laboratoriet utforskes potensialet for å nytte aktivert biokull som alternativ. Zeben Putnam, prosjektleder i FoU, leder prosjektet for utvikling av nye renseløsninger for luft. Ulike metoder er under utvikling for å klassifisere og dokumentere evnen som forskjellige biokull har til å binde lukt, og teste praktisk funksjon slik at kunden sikres et godt produkt.

– Det er utfordrende men spennende å finne ut av hvordan biokull fungerer i forhold til etablerte produkter. Lukt og gasser krever egne teknikker, og Spire viser seg å være et veldig godt sted å jobbe med det! Lykkes vi så vil det kunne åpne spennende nye markeder og være enda et bidrag til god ressursbruk fra Lindum, forteller Putnam.

Viktigheten av samarbeid

Innovasjons- og utviklingsarbeid har alltid vært viktig i Lindum og en grunnpilar for behandlingsløsninger før, nå og i fremtiden. Forskning gir verdifull ny kunnskap, og denne kunnskapen bruker Lindum i utviklingen av nye løsninger.

– Laboratoriet Spire er en hub for å generere og utforske gode ideer internt i Lindum. Men også i samarbeid med andre – både kunder, faginstitusjoner og partnere. Jeg tror veien til nye prosjektideer kommer via samarbeid. Og nettopp via samarbeid kan laboratoriet og analysearbeid spille en viktig rolle, avslutter Kirkeng.