Gjør problemøsters om til grønn ressurs

Stillehavsøstersen har spredd seg raskt og i store mengder langs norskekysten. Skjellene er sylskarpe og kan påføre badere dype kuttskader, men den uønskede østerstypen truer også biodiversiteten. Nå skal det bokstavelig talt ryddes opp i problemene – og Lindum har en viktig rolle i dette.

Oslofjordsatsingen, som skal transformere stillehavsøsters fra avfall til ressurs, er et bærekraftig sirkulært prosjekt. Det fjerner stillehavsøsters fra strender og beskyttede områder, og forhindrer skjellene fra å bli behandlet som avfall. Ambisjonen er at denne uønskede østerstypen i stedet skal brukes til nye formål som gir en verdi.

— Tidligere år har stillehavsøstersen blitt regnet som avfall når den er plukket og kommet på land. Dette tas det nå grep for at det blir slutt på. I samarbeid med bedriftsnettverket No17 har Lindum Drammen opprettet et mottak for innsamlet stillehavsøsters fra Oslofjorden. Gjennom vår erfaring og kunnskap med bærekraftig ressursgjenvinning har vi blant annet funnet at denne østersen kan nyttiggjøres i jordforbedringsmiddel,» sier Zeben Putnam i Lindum. Han røper at det også undersøkes for flere mulige bruksområder.

Stillehavsøstersprosjektet ble etablert i 2023 og er et samarbeid mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og det private næringsliv. Flere store bedrifter har gått sammen om å fjerne stillehavsøsters fra rekreasjonsområdene i Oslofjorden. DNV, Aker, FSubsea og Kinnarps har alle blitt partnere i dette viktige prosjektet. Også Lindum spiller en sentral rolle.

— Vi er stolte av å kunne bidra til å gjøre stillehavsøstersen til en ressurs i en ny næring. Rundt 15 tonn stillehavsøsters er levert til Lindum for kompostering. Den første batchen med jordforbedring vil være klar for retur til sjønære områder rundt Oslofjorden i 2024. Dette skal bli et positivt bidrag til lokale økosystem, ved å skape et vekstmiljø tilpasset planteartene i dette spesielle området,» sier Zeben Putnam.

Oslofjordprosjektet har skapt stort engasjement. Flere kommuner har deltatt aktivt i fjerningen av stillehavsøsters langs strendene og i skjærgården. I tillegg til Viken fylkeskommune, har totalt seks kommuner bidratt. For Lindum har dette vært et interessant prosjekt å bryne seg på: 

— Dette er et spennende nybrottsprosjekt som er med på å finne nye, grønne løsninger. Der andre ser problemer, ser vi muligheter. Når det gjelder tilfellet med stillehavsøstersene – er det et hav av muligheter,» sier Zeben Putnam.

Bilder tatt av fotograf Anne Jorunn Ravndal/ No17.