God mottakskapasitet for destruering av drikkevarer

I forbehandlingsanlegget i Drammen mottar vi paller med øl, vin, brus og annen drikke som gjerne er utgått på dato eller feilvare og skal destrueres.

Gull verdt for biogassproduksjonen

— Vi har god mottakskapasitet, og anser disse varene som gull verdt for biogassproduksjonen fordi det er godt egnet til å tynne ut slammet som behandles i reaktorene, forteller Per Øyvind Erlandsen, salgssjef for biologiske ressurser i Lindum. — Dessuten er det mye næring i denne vesken, blant annet sukker, som gir en god piff til produksjonen.

Lindum mottar dette på paller, i bokser og flasker slik vi er vant til å se det i butikkhyllene. En egen produksjonslinje er utviklet for formålet, der emballasjen knuses i en container og væsken renner videre til det som kalles forbehandling.

— Dette blir en skikkelig god cocktail som så tømmes med sugebil i biogassanlegget ved behov. Emballasjen tas hånd om og aluminiumsboksene sendes til materialgjenvinning.

Matavfall, avløpsslam og biologiske ressurser

Vi eier og samarbeider med flere behandlingsanlegg, og kan ta imot og behandle de fleste avfallsressurser med et organisk opphav, fast eller flytende. Dette er et fagfelt vi er stolte av å ta ansvar for. Les mer om vår tjeneste her.