Hardanger Crossklubb har benyttet støtten til å forbedre tilbudet sitt for barn og unge

I Lindum ønsker vi alltid å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet. Hardanger Crossklubb har nå fått en av de beste crossbanene i distriktet. Dette lokker barn, unge og deres klubber til å ta turen til det flotte anlegget. Vinn-vinn-vinn, og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet!

En klubb som representer lokalbefolkningen

Motocross-klubben, Hardanger Crossklubb, åpnet i 2018 på Svartveit i Ullensvang Kommune. Mye arbeid og mange dugnadstimer måtte til for å realisere en drøm av et motorsportanlegg. Klubben kan nå skilte med omkring 90 medlemmer, hvor om lag 35 er sjåfører og resten er foresatte, søsken og støttemedlemmer. Denne dynamikken skaper en svært fin arena hvor hele familien kan samles rundt en felles aktivitet. Visjonen til Hardanger Crossklubb er å kunne tilby motorsport til barn og ungdom på lik linje med de andre store idrettslagene i regionen.

Med støtte fra Lindum

Hardanger Crossklubb har fått sponsorstøtte fra Lindum sitt sponsorat, Ringvirkninger. Støtten er brukt til å utvide banen slik at enda flere kan få ta del i klubbens aktiviteter. Dette har vært et viktig tiltak for å opprettholde interessen for motocross også utover i ungdomsårene. Med utvidet bane kan flere kjenne på utvikling og mestring. Utvidelsen av banen har resultert i at anlegget nå er et av de beste i indre Hardanger og indre Kvinnherad. Stadig flere tilreisende klubber søker også fart og spenning i anlegget. Dette forsterker ytterligere de positive ringvirkningene. Sammen kan vi realisere aktivitet i en hel region til det beste for barn, unge og deres familier!