Vinner av Innovasjonsprisen 2022

På Avfallskonferansens første dag vant Lindums FoU-avdeling Avfall Norge sin INNOVASJONSPRIS 2022 for arbeidet med Klimakinderegget!

Pål Smits på scenen for å ta imot Innovasjonsprisen 2022 på Avfall Norge sin årskonferanse

Sorte kullklumper med stort, sirkulært potensiale

Vår FoU-avdeling har over flere år jobbet med å studere ulike bruksområder for biokull, og hvilke avfallsressurser som er best egnet for å lage det. Ved hjelp av pyrolyseteknologi og to testanlegg i Drammen har teamet dypdykket ned i de sorte, porøse kullklumpene. Forskningsarbeid har alltid vært sentralt i Lindum, og er veien vi mener vi må gå for å finne fremtidens løsninger.

— Det er nå ca. 10 år siden Lindum fikk en slik pris sist, så da var det jo nesten på tide, sa en tydelig stolt administrerende direktør Pål Smits.

Lindums forskningsavdeling har ved hjelp av to testanlegg i Drammen forsket på ulike avfallsfraksjoners egnethet som biokull laget i en pyrolyseprosess. Tanken er at metoden kan brukes for å håndtere store avfallsstrømmer som slam og returtrevirke. Det forskes også på om kullet er egnet som rensemiddel og som karbonlagring og jordforbedring.

— Biokull er noe avfallsbransjen har snakket om så lenge jeg har vært i den, fortsatte Smits og siktet til de siste 25 årene. Det store potensiale i den sirkulære økonomien er bakgrunnen for at Lindum de siste årene har viet ressurser til å dykke ned i disse sorte kullklumpene. Hvilke resultater arbeidet får, og hvordan dette skal utvikles videre er foreløpig ikke landet.

Smits avsluttet med noen ord om veien videre:

— Utviklingen må bare gå videre. Om 10 år er jeg helt overbevist om at det som vi i dag ser på som moderne avfallsbehandling er erstattet av helt nye metoder som gjør dette på en mye bedre måte. Så innovasjon er nøkkelen for å redde verden. Tusen takk!