Amalie og Kari har vært interns hos oss

Lindum samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rett før jul avsluttet to masterstudenter fra linjen Bioøkonomi sitt internship hos oss der de har jobbet med å bringe innsikt rundt markedene for blant annet biogjødsel til bordet.

Kari og Amalie var begge interns hos Lindum høsten 2022

Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner er viktig for at dagens studenter skal få relevant kunnskap innen avfalls- og gjenvinningsbransjen før de kommer ut i arbeidslivet.

Lindum samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi mener at samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner er viktig, om ikke avgjørende, for at dagens studenter skal få relevant kunnskap innen avfalls- og gjenvinningsbransjen før de kommer ut i arbeidslivet. Rett før jul avsluttet to masterstudenter fra linjen Bioøkonomi sitt internship hos oss der de har jobbet med å bringe innsikt rundt markedene for biogjødsel og fosforgjenvinning fra avløpsslam til bordet.

— Vi tar fordypning i bioraffinering, og er begge interessert i avfallsbransjen, livsløpsanalyser og resirkulering av næringsstoffer. Vi ble derfor glade for å bli tatt opp som praktikanter hos Lindum, forteller Kari Holm Totland som sammen med Amalie Lundervold har blitt godt kjent med Lindum de siste månedene.

«Det har vært interessant å se hvilken arbeidsmetodikk forskning- og utviklingsenheten i Lindum bruker for å jobbe konkret med å løse samfunnsutfordringer»

– Kari Holm Totland, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

— Solid påfyll av fag og motivasjon

— Denne perioden har gitt et solid påfyll av fag og motivasjon, og har vært et friskt pust i en hektisk studiehverdag, forteller Amalie. Hun håper arbeidet deres har ført til noen spennende diskusjoner rundt bordet hos Lindum. Selv har hun og studiekompis Kari satt seg inn i et helt nytt fagfelt gjennom tiden som interns, og hentet kunnskap fra alle deler av verdikjeden. De forteller at det faglige utbyttet har vært enormt.

— Det har vært interessant å se hvilken arbeidsmetodikk forskning- og utviklingsenheten i Lindum bruker for å jobbe konkret med å løse samfunnsutfordringer, forteller Kari. På slutten av internshipet startet hun som kunderådgiver innen bioøkonomi hos Innovasjon Norge, og kan utvikle sin interesse for og kompetanse videre der.

— Jeg heier litt ekstra på landbruket vårt, forteller hun og utdyper med at utviklingen av teknologi, nettverk og løsninger innenfor landbruk er spennende områder som kan gi bøndene bedre vilkår for å produsere og videreforedle kvalitetsmat i fremtiden. Amalie på sin side har et ønske om å bidra som nyutdannet bioøkonom til mærekraftige og sirkulære matsystemer. — Å redusere behovet for og bruken av fossile ressurser er også blitt en hjertesak for meg, forteller hun.

Amalie fikk være med til Indonesia i forbindelse med Avfall Norge sitt samarbeidsprosjekt CLOCC. På venstre bildet fra venstre er prosjektrådgiver Vladimir Cirjakovic fra Avfall Norge og forsker Ketil Stoknes fra Lindum.