— Det er en grunn til at man jobber 25 år på ett sted

I Lindum står medarbeiderskap høyt. Vår primæroppgave er å utvikle løsninger for avfallsgjenvinning og -behandling, men ingen løsninger uten dyktige og dedikerte medarbeidere som ønsker å utvikle seg sammen med selskapet. Et bredt, faglig mangfold har vært en viktig årsak til at Lindum er det vi er i dag. Med folk som blir.

Fem medarbeidere har jobbet i Lindum siden oppstartsåret

Torill Nordal (t.v), Kjell Mangrud, Cristina Pereira, Pål Smits og Anette Andresen har alle vært med siden begynnelsen av Lindum.

Mye har skjedd på 25 år

Pål Smits har jobbet som administrerende direktør i Lindum siden etableringen i 1998. I år teller det 25 år. Han er ikke alene om å ha fulgt selskapet hele veien, for i Lindum jobber fire andre som også husker hvordan det var å jobbe i et gjenvinningsselskap før gjenvinning og miljø ble på alles lepper.

— Da jeg startet i -98 og fortalte folk at jeg jobbet på Lindum, ble jeg alltid møtt med samme reaksjonen. Det var kjent for å være «dynga», og skepsisen var stor, forteller Anette Andresen som jobber som HMS-koordinator hos oss.

—Jeg har riktignok jobbet i Lindum i 25 år, men Lindum som arbeidsplass har endret seg stort gjennom disse årene.

Til gode å oppleve en kjedelig dag

Torill Nordal kjenner også Lindum godt, og aller best gjennom tall. Hun har hatt regnskapsansvar siden 1998, og har fulgt Lindum gjennom nyopprettede datterselskaper, fusjoner og avviklinger.

— Jeg ønsket å jobbe i et lite selskap hvor jeg kunne være med på regnskapsarbeidet fra A til Å, forteller hun om tiden da hun søkte seg til Lindum. Da hun startet hadde hun 15 kollegaer, mens i dag teller de 160. Lindum er ikke lenger et lite selskap, og Torill forteller om stoltheten hun kjenner på over omdømmet Lindum har opparbeidet seg over tid. — Hos oss jobber mange glupinger, og det er veldig moro å se at vi er en attraktiv samarbeidspartner og leverandør, sier hun.

At hun har blitt i 25 år er ingen tilfeldighet. Regnskapssjefen hevder å ha til gode å oppleve en eneste kjedelig dag i Lindum. Hun mener det har vært variasjon i kombinasjon med et godt arbeidsmiljø som har gjort at hun har blitt.

«Hvorfor har jeg blitt i Lindum i 25 år? Godt samhold, ingen dag er lik og verdens beste kollegaer»

– Cristina F. Pereira, vektoperatør og lønnsmedarbeider

— Det er en grunn til at man jobber 25 år på ett sted

Folkelig kultur og godt arbeidsmiljø vet også Kjell Mangrud å sette pris på. Han kan se tilbake på mange timer bak spakene som hjullastersjåfør i Lindum.

— Det er en grunn til at man jobber 25 år på ett sted. Jeg har hatt det kjempefint i Lindum i alle år! Selvsagt har det gått litt i bølger, men hvor gjør det vel ikke det? spør den blide 70-åringen som i disse tider endrer status fra fulltidsansatt til å få pensjonistavtale som tilkallingsvakt.

Fra maskinhytta har han sett utviklingen: Fra da blandet restavfall ble komprimert sammen på «dynga» til å nå bli sortert og behandlet hver for seg og gjenvunnet til nye verdier.

— Jeg husker godt da jeg fikk tillit til å gjøre om på hvordan vi utførte kompostering av slam. Jeg blir litt glad av å tenke tilbake på at metoden min både fungerte og gjorde prosessen langt mer effektiv, smiler han. Biogassanlegget overtok siden behandlingen av slammet.

25-års jubilantene kan se tilbake på mange år med stor utvikling, både innenfor og utenfor Lindum porter. De har på hver sin måte gjennom arbeidet i Lindum vært med på å skrive historie, fra avfall til ressurs.

— Hvorfor har jeg blitt i Lindum i 25 år? Godt samhold, ingen dag er lik og verdens beste kollegaer! Sier Cristina Fladby Pereira som er et kjent ansikt for mange av våre kunder gjennom vektmottaket i Drammen.