Kraften i å være mange - næringsklyngen NCCE

Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) er et utviklingssenter for industri, næringsliv og offentlige virksomheter. Med utgangspunkt i den sirkulære økonomien ser klyngen forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og samarbeider om å nå store mål. Dette mener Lindum er en viktig arena for utvikling, og med NCCE sin nestleder i egen ansattstab vil vi dele noen tanker om hvorfor.

Terje Kirkeng leder Lindums FoU-avdeling

Kraften i å være mange

Klyngen påberoper seg ikke være Norges største klynge for sirkulærøkonomi uten grunn; her er Scanship, Statkraft, NOAH, Miljø Norge, Den Magiske Fabrikken, Cowi, Borregaard og Air Liquid med på medlemssiden sammen med en lang rekke andre selskaper i privat og offentlig sektor.

— For Lindum er dette klyngesamarbeidet viktig fordi vi har fått en arena for samarbeid og felles prosjekter innen sirkulærøkonomi, forteller Terje Kirkeng som er leder for Lindums forskning- og utviklingsenhet, og nestleder i klyngens styre.

— Klyngesamarbeidet foregår på flere ulike nivåer, fra fagsamlinger og treff til konkrete prosjekter – gjerne med en klyngekoordinator som prosjektleder, forteller han og røper at det også foregår «speed-dating»-seanser der bedrifter kan legge frem egne utfordringer og søke prosjektpartnere fra klyngen.

Under årets Arendalsuke kunne man se og høre en rekke av NCCE sine medlemsbedrifter på scenen under arrangementet «Den Sirkulære Scenen» i Håpets katedral som for anledningen lå til kai i solfylte Arendal. Her stod sirkulærøkonomi på agendaen, med mange gode foredrag og diskusjoner.

Reststrømmer og ambisjoner for fremtiden

— Vi er opptatt av spørsmålet: Kan reststrømmer fra næring og industri utnyttes på en god og sikker måte i samfunnet vårt? I det er forståelse og endring av regelverk viktig, sier Terje. Han forteller om et prosjekt som heter Foodcircle hvor i underkant av 10 bedrifter samarbeider om å utvikle nye og bærekraftige løsninger for mat- og gjødselproduksjon basert på avfallsressurser. Å gå opp nye veier for dette er krevende, og da er det nyttig å være flere.

Lindum har vært medlem i klyngen siden oppstarten, og var blant initiativtakerne til å starte opp det som først het NoWaste! og siden ble fusjonert sammen med en tilsvarende klynge i Østfold der navnet NCCE slo rot for alvor.

— Vår ambisjon for klyngedeltagelsen er å videreutvikle egne behandlingsløsninger, men også å belyse utfordringene som dukker opp med en overgang til en sirkulær økonomi. Vi skal løse avfallsrelaterte utfordringer innenfor de regulatoriske rammene som settes, og skape lønnsomhet og verdi. Oppskriften på dette er det ingen som har, og det er derfor et bredt samarbeid blir så enormt viktig, avslutter han.