Kvinner like viktige ressurser som menn

I Lindum er det en selvfølge at kvinner har samme rettigheter og muligheter som menn. Sånn er det dessverre ikke overalt. Derfor er kvinnedagen fortsatt ytterst relevant.

Sandra Heldal er miljøingeniør i Lindum. Selv om hun ikke føler at hun holdes tilbake på arbeidsplassen – snarere tvert imot – synes hun det er viktig å markere 8. mars.

«Det er fint at man kan minnes alle som har stilt opp. At vi markerer jobben som er gjort av sterke kvinner opp gjennom historien. Jeg har ofte vært eneste kvinne i et mannsdominert miljø. Heldigvis ser jeg at det kommer flere kvinner til. Det er jeg takknemlig for, selv om det egentlig bare skulle mangle. Det er viktig at det fortatt settes fokus på temaet, slik at andre kvinner – ikke minst nye generasjoner – skal få samme muligheter som meg,» sier Heldal.

Var grønn, fikk opplæring

Sandra Heldal har jobbet i Lindum i to år. Før dette var hun i energibransjen. I Equinor. Hun var fascinert av arbeidet som foregikk i Lindum, og så på en jobb her som en spennende og meningsfull mulighet.

«Arbeidet med å gjøre avfall til ressurser fascinerte meg. Det gjør det fortsatt. Jeg har lært masse og hatt en bratt læringskurve med mange faglige utfordringer. Heldigvis har jeg hatt gode kolleger rundt meg fra dag én. Både mannlige og kvinnelige. Og det er noe av det som er så fint med å jobbe her. Alle er flinke, delevillige og positive, uansett kjønn,» sier Heldal.

Heldal snakker varmt om det gode samarbeidsklimaet i Lindum. At mangfoldet og den varierte ekspertisen gjør at hun kan dra nytte av alles styrker. Det legges dessuten opp til at man kan kurse seg opp internt. Bygge ytterligere kompetanse. Dette skaper et godt og robust arbeidsmiljø hvor folk er i stadig utvikling.

Spennende muligheter – for alle

Mulighetene er like godt tilrettelagt for kvinner og menn i Lindum. Over absolutt hele spekteret.

«Her har vi kvinner i konsernledelsen, som maskinførere, i FoU, salg – ja, innen alle fagfelt. Det er fint å vite at jeg som kvinne har mange muligheter her, uansett hva jeg måtte ønske å jobbe med,» sier Heldal.

Det er ikke bare Heldal som synes at Lindum holder på med spennende, innovative og samfunnsnyttige ting. Også folk hun snakker med utenfor jobben blir interessert – og imponert.

«Folk blir skikkelig gira når de får høre om alt Lindum driver med. Diskusjoner om klima og miljø kommer kjapt i gang. Når jeg forteller hvordan vi behandler forurensede masser, utvinner trevirke til møbler, vasker betong, lager biokull gjennom pyrolyse – for å nevne noe – ja, da skjønner de at Lindum er ganske mye mer enn en søppeldynge,» smiler Heldal.

Smart og tøff dame i grønn uniform

Heldal er mer enn bare miljøingeniør. Hun er blant annet også troppsjef i Heimevernet. Et slikt ansvar krever mye planlegging og tilrettelegging, både fra henne og arbeidsgiver.

«Jeg er på øvelse én gang i året. Den varer fra 5-9 dager, noe Lindum legger til rette for. Arbeidsgiver er i og for seg pliktig å gi meg ulønnet permisjon, men jeg opplever at Lindum gjør dette med stor glede. At de er stolte av bidraget mitt også her,» sier Heldal.

Det finnes ikke noe eget kvinneforum i Lindum. Dette opplever ikke Heldal som et savn.

«Jeg diskuterer stadig vekk faglige problemstillinger i forskjellige fora med både menn og kvinner. Og så har vi sosiale møteplasser, som for eksempel quiz-kvelder. Dette styrker naturlig nok samholdet på jobben.

Heldals daglige arbeidsplass er Lindum Sør i Lillesand. Her er de fire ansatte, hvorav tre er kvinner.

«For mitt vedkommende er ikke kvinnelige diskusjonspartnere akkurat en mangelvare. 75% kvinneandel på jobben må jeg si meg fornøyd med. Særlig på en dag som 8. mars,» avslutter en smilende Heldal.