Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon

Vow Green Metals AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff til deres anlegg ved Treklyngen industripark på Follum.

Haug med flis laget av returtre

Nå skal flis av returtre bli til rene metaller

— Avtalen gjelder ved realisering av Vow Green Metals AS sitt planlagte anlegg ved Treklyngen industripark, og går ut på at Lindum skal levere kvalitetssikret råvare for fremstilling av biokull, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits.

Lindums rolle er å produsere en pyrolyseflis til VGM sitt produksjonsanlegg basert på returtre fra bygg- og anleggsbransjen og husholdningene i Norge. Anlegget vil gjennom en pyrolyseprosess omdanne treflisen til et karbonholdig biokull som kan erstatte fossilt kull i industrien, eller brukes som karbonlagring og jordforbedring i landbruket.

Ny fliskvalitet utviklet

— Her har vi brukt egen spisskompetanse i kombinasjon med å samarbeide med de beste på området for å utvikle en spesiell fliskvalitet som egner seg i biokullproduksjon, forklarer Smits.

Han forteller at det har vært krevende å finne en god produksjonsprosess som både møter kravspesifikasjonene og samtidig kan håndtere store volumer. Den nye produksjonslinjen sorterer ut metaller og fremmedlegemer, sørger for riktig størrelse og renhet, og hensyntar i tillegg en rekke andre faktorer for å sikre et best mulig råstoff inn i pyrolyseprosessen.

— Det er lagt ned mye og hardt arbeid i denne utviklingen, og Lindum er veldig stolte av sluttproduktet som er eneste av sitt slag. Pyrolyseflisen skaper nye muligheter for gjenvinning av returtre, og ikke minst samarbeid med selskaper som Vow Green Metals AS.

«Pyrolyseflisen skaper nye muligheter for gjenvinning av returtre, og ikke minst samarbeid med selskaper som Vow Green Metals AS.»

– Pål Smits, administrerende direktør i Lindum

Sirkulærøkonomi og gjenvinning

Oppstartsperioden er satt til 2023, og avtalen legger til grunn en opptrappingsplan med mål om full leveranse på 35 000 tonn ferdig pyrolyseflis pr. år.

— Avtalen med Lindum er for bærekraftig produksjon gjennom resirkulering av materialer, som støtter sirkulærøkonomien for produksjon av biokarbon og bioprodukter, skriver Vow Green Metals i sin pressemelding.