Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken AS

Lindum AS har inngikk den 21. desember en avtale om å investere 100 millioner kroner i Den Magiske Fabrikken AS, en av Norges ledende produsenter av biogass og biogjødsel. Etter transaksjonen vil Den Magiske Fabrikken eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent

Dronebilde av Den Magiske Fabrikken, veksthus og område rundt

Lindum ønsker å investere i Den Magiske Fabrikken for å støtte selskapets videre vekst.

Den Magiske Fabrikken produserer i dag om lag 10 millioner Nm3 biogass årlig, basert på matavfall fra husholdninger fra store deler av Østlandet og husdyrgjødsel fra gårdsbruk i Vestfold. For å sikre videre investeringer for å øke produksjonskapasiteten og miljøgevinsten i fabrikken ble det tidligere i år startet en prosess for å få inn ekstern kapital.

Lindum har siden etablering av fabrikken i 2016 leid og driftet den på oppdrag fra Greve Biogass, og kjenner med det driften inngående. Denne avtalen avsluttes ved nyttår, og Lindum har etter en strukturert prosess kommet fram til at de ønsker å investere i Den Magiske Fabrikken for å støtte selskapets videre vekst.

Planer om investeringer og utvidelser

For den framtidige lønnsomheten til Den Magiske Fabrikken er det viktig å øke produksjonen av gass opp mot 18 MNm3 i året. For å øke gassproduksjonen trengs investeringer i bl.a. nytt mottaks- og forbehandlingsanlegg for avfall og gassoppgraderingskapasitet. Kapitaltilførselen sammen med andre tiltak som er under arbeid vil være med å støtte utviklingen.

— Vi er fornøyde med å få Lindum med på laget, og ser fram til å utvikle selskapet videre. Det har i prosessen vært viktig for Den Magiske Fabrikken å få inn en industriell partner i steg 1. Lindum kjenner avfallsmarkedet godt og har god tilgang på råvarer, men mangler egen behandlingskapasitet for matavfall. Det kan vi tilby!, sier Anders Bergsli, daglig leder i Greve Biogass.

— Lindum har driftet Den Magiske Fabrikken i syv år, og vi har stor tro på det sirkulære konseptet fabrikken er tuftet på, markedet og fremtidsutsiktene. Vi er derfor glade for at vi fremover får ta del i den videre utviklingen som medeier. Lindum er en av landets ledende behandlere av organisk avfall, og investeringen i Den Magiske Fabrikken er derfor viktig, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum.