Lindum Oredalen med bidrag til Kunst- og sommerskole på Tofte

Gjennom Lindums sponsorprogram Ringvirkninger fikk vi i våres inn mange søknader om støtte og bidrag. Lindum Oredalen AS beliggende på Tofte i Asker kommune valgte blant annet å støtte Kunst- og sommerskolen som hvert år samler barn fra 1. til 7. klasse og tilbyr opplegg rundt avfallshåndtering, klimautfordringer, energikilder, gjenbruk, kunst og musikk.

Lindums Lars Erik tok med gitaren og ga sommerskolebarna litt musikk før Lindum rundet av sitt besøk

Gir mange barn en fin start på sommeren

Med programmet Kunst- og sommerskolen tilbyr barna svarte de på alle punkter Lindum ba om i søknadsprosessen. Skolen fikk dermed støtte på kr. 40 000,- som brukes til å avlønne lokal ungdom som er tatt inn som veiledere, i tillegg til gratis mat til barna.

På sommerskolens siste dag i slutten av juni tok Lindum turen innom for å fortelle litt om aktiviteten i Oredalen. Her fikk engasjerte og lydhøre barn lære litt mer om hva et deponi er, hva slags masser Lindum håndterer der og ikke minst hvordan vi passer på at vannet blir renset og miljøet rundt ivaretatt. Spesielt spennende var det for barna å se hvordan vi renser sigevannet fra deponi ved hjelp av magnetteknologi.

I Lindum er vi heldige og har mange dyktige ansatte som også har talent utenfor arbeidsoppgavene sine. Lars Erik Mørk som til vanlig jobber som maskinfører og vektoperatør på anlegget i Oredalen dro frem gitaren og ga barn og foresatte en musikalsk sommerhilsen.

Glade barn på fotballbanen

Ringvirkninger

Les mer om sponsorprogrammet vårt her.