Lindum sponser de ambisiøse gutta fra Holmestrand!

Vi i Lindum har inngått en sponsoravtale med HIF Håndball G16, og gleder oss til å følge laget i medgang og motgang.

«Flest mulig – lengst mulig»

Vi i Lindum ønsker å bidra slik at lokale lag og foreninger kan gi gode og samlede aktivitetstilbud til barn og unge. Aktivitet er positivt for psykisk og fysisk helse, samhold og gode vennskap. HIF Håndball legger stor vekt på å skape en arena for samhold, mestring, trivsel og glede, og deres hovedmål er «flest mulig – lengst mulig». Klubben blir i hovedsak driftet av dugnadsinnsats fra foreldre og andre frivillige. HIF Håndball er hjemmebanen for om lag 230 aktive spillere og har blitt en fin arena for barn og unge med forskjellige ambisjonsnivåer. HIF har en tydelig grobunn som vi i Lindum ønsker å være med på å løfte frem.

Støtter satsningen

Støtten fra Lindum har gitt muligheten for reiser, aktiviteter og kamper. Med støtten fra Lindum kommer de ambisiøse håndballgutta ett steg nærmere drømmene sine.