Lindum valgt som leverandør på mottak av PFAS-masser

Lindum er valgt som leverandør på mottak av PFAS-masser fra en nedlagt industritomt på Østlandet. Opprydding av forurensede masser er både nødvendig og viktig for å hindre utlekking til og skade på naturen, og trygg håndtering av forurensede masser er en svært sentral del av Lindums samfunnsoppdrag.

Klargjøring av PFAS

Helt ny deponicelle

Der det har vært drevet industrivirksomhet, er det gjerne også ulike typer forurensning i grunnen. Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe kjemiske forbindelser tidligere brukt i ulike produkter som for eksempel brannslukkingsapparater og impregnering av tekstiler. Selv om stoffene nå er strengt regulert, avdekkes det jevnlig forekomst av disse stoffene i grunnen der det har vært drevet produksjon eller relatert industri. I nyere tid vet vi at disse forbindelsene brytes sakte ned, og er svært miljøskadelige.

Det er derfor veldig viktig at PFAS-forurenset grunn blir ryddet opp i, og at massene leveres til et trygt mottak.

Vi har, basert på forskning, utviklet en trygg deponeringsmetode for å stabilisere disse massene, og sikre at forurensninger fra de deponerte massene ikke spres videre. Vi har klargjort en helt ny deponicelle ved vårt anlegg i Oredalen i Asker kommune. Denne er bygget og konstruert for formålet – og er klar for prosjektstart.

Dumper som tømmer grus på et anleggsområde

PFAS-forurensede masser

Trygg lagring er en del av Lindums samfunnsoppdrag, og vi er en av svært få bransjeaktører i Norge med tillatelse til å håndtere PFAS-forurensede masser. Les mer om PFAS-forurensede masser her.