Lindums oljebehandlingsanlegg smører det evige kretsløpet

I 2023 tok Lindums oljebehandlingsanlegg i Drammen imot rundt 10 000 tonn flytende oljeholdige forurensninger fra vaskehaller, oljeutskillere, verksteder eller lignende. Tidligere ville disse massene i beste fall gått til deponi. I verste fall havnet i naturen. Nå gjør Lindum de skadelige fraksjonene om til friske ressurser.

Lar ingen ting gå til spille

Oljebehandlingsanlegget til Lindum ble tidligere drevet i samarbeid med Nordisk Vannteknikk. September i fjor overtok Lindum all drift, men kompetansen til den tidligere samarbeidspartneren er fortsatt tilgjengelig. De siste årene har Lindum hatt et sterkt fokus på utvikling av nye og forbedrede metoder.

Lasse Blom, driftsleder innen biogass og industrielle prosesser, har vært sterkt delaktig i dette arbeidet. Og han gir seg ikke på tørre møkka for at Lindum skal bli enda grønnere i tiden framover.

«Vi har ukentlige møter hvor vi vurderer, evaluerer og sikter mot kontinuerlig forbedring. Målet er å få alt av de flytende oljeholdige forurensingene gjennom anlegget. Og det klarer vi. Vi tar imot stadig større volumer, målinger viser bedre resultater fra måned til måned,» sier Blom.

Spilloljen som skilles ut i prosessen, avhendes av Norsk Spillolje i Moss. Vannet som renses, får også nytt liv ved gjenbruk i egen prosess. Det tilsettes lut og syre for optimal Ph-verdi for kjemisk felling i anlegget. Sett gjennom et reagensrør, er det rensede vannet nesten helt gjennomsiktig.

«Vannet blir imponerende rent, og har mange bruksområder. Vi bruker det blant annet til å vaske stein på en annen del av området. Per i dag ville jeg neppe vasket bilen med det. Eller pusset tennene. Men hvem vet, kanskje får vi det så rent en gang i framtiden,» sier Blom med et smil.

Miljø for ressursutvikling

Jakten på optimalisering er noe av det som kjennetegner Lindum. Kunnskapsdeling mellom avdelinger bidrar til dette.

«Her på oljebehandlingsanlegget utnytter vi synergier på tvers av virksomhetene innen industrielle prosesser. Det er alltid noen du kan spørre om råd. I vår lille avdeling på 11 personer, har vi mange profesjoner som elektrikere, automatikere, maskinførere, prosesskjemi-operatør og mekanikere. Det gjør oss godt rustet for prosessutfordringene vi møter nesten daglig,» sier Blom.

Det er ikke bare metoder og teknologi som forbedres i Lindum. Også for de ansatte tilrettelegges det for utvikling og vekst. Jon-Kjetil Samuelsen har jobbet på anlegget i over to år. I dag er han BAS, og en viktig bidragsyter til det gode arbeidet som gjøres. Det samme gjelder Skwisgaar Schultzen. Han er det ferskeste tilskuddet, men allerede godt inne i driften. Automatiker Erlend Ødegård har vært i Lindum i ett år. I løpet av denne tiden har Ødegård hatt en positiv påvirkning både på sin egen og anleggets utvikling.

«Jeg er utdannet automatiker, men jobber også som mekaniker, med elektro, og styringssystemer. Det er varierte og spennende arbeidsdager. Jeg har fått tett og god oppfølging fra dag én. Og mye ansvar. Det er mye som skal passes på, men vi har gode rutiner, sjekklister og protokoller på alt. Veldig oversiktlig,» sier Ødegård.

I løpet av året Ødegård har jobbet på oljebehandlingsanlegget, har han bidratt til å effektivisere prosessene ytterligere. Han er bokstavelig talt hands-on på utviklingen. Den unge automatikeren har også tatt en rekke kurs og fått stadig mer kompetanse. Lindum investerer i sine ansatte, behandler dem som de verdifulle ressursene de er. Ødegård har blant annet tatt maskinførersertifikat, som gjør at han kan sette seg bak rattet på diverse maskiner inne på anlegget. Ved at han kan «kjøre på», slipper Lindum å hente inn ekstern hjelp. Dette sparer både tid og penger.

Gjenbruk overalt

Alt som kommer inn til anlegget, loggføres. Først manuelt, så på PC. Også på anleggets interne verksted er det ryddig og oversiktlig. Det er lett å finne fram til verktøy og deler som kan benyttes når noe skal skiftes ut. De ansatte er proaktive med tanke på reparasjoner. Ved å luke bort feil som går igjen, reduseres også risikoen for havari. Målet er å skifte ut deler før de blir ødelagt.

«Vi finner ofte det vi trenger på et internt lager. Vi tar vare på ting underveis, fikser og gjør klar til ny bruk. Når noe ryker, er sjansen derfor stor for at vi har delen som mangler. Vi slipper å bestille utenfra, og det spares det tid og penger på,» sier Ødegård.

Daglig kommer det inn 10-12 tankbiler med flytende masse til anlegget.

«De er veldig fornøyde med servicen vi tilbyr. For litt siden fortalte en av deres auditører at han hadde vært på flere lignende anlegg i Europa, men at disse ikke er så langt framme som vårt. Det tyder på at vi gjør noe riktig,» sier Blom.

Lindums visjon er å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning, for miljøets skyld. Oljebehandlingsanlegget, og ikke minst folka som jobber der, bidrar sterkt til å gjøre visjonen til virkelighet.