Nytt filter gir friskere luft

Ved mottaksanlegget i Holmestrand har Lindum gjennomført store oppgraderinger. Nylig ble det montert et avansert biofiltersystem på avtrekksluften fra slamanlegget. Allerede nå lukter det forbedringer lang vei.

Ved Lindum sitt mottaksanlegg i Holmestrand omgjøres avløpsslam fra regionen til bærekraftig biogjødsel. Slambehandlingsanlegget ligger like ved bebyggelse og annen industrivirksomhet. Dette kan medføre ulemper for naboer og nærmiljø – særlig når det gjelder vond lukt. Derfor er det nå tatt viktige grep.

«Før gikk lufta gjennom to filtre og så opp gjennom en pipe på anlegget. Nå renses den gjennom et biofilter. Det er dramatisk forskjell på lukt før og etter vi gikk over til tre-trinns filter. Tidligere var det en konstant svak eim, nå kjennes kun ytterst sporadiske gufs. Vi får inn lass med avløpsslam 3-4 ganger om dagen. Under levering lukter det ørlite grann noen få minutter, så forsvinner lukten,» sier Arne Rustad, anleggsleder ved mottaket i Holmestrand.

Grundig og grønn prosess

Arne står under en blå himmel like ved biofilteret. Han diskuterer grønne løsninger med Jarle, som jobber på anlegget, Lasse Blom, driftsleder for biogass og industriprosesser i Lindum, og Zeben Putnam fra luftreduksjonsekspertene Clairs. Over arbeidskarene skinner sola. Vinden napper lett i tretoppene rundt. Lufta er frisk, klar og god. Anlegget sørger nå for tre lag med luftrensing før avtrekkslufta slipper ut. Det er en omfattende og grundig prosess, men resultatet blir stadig merkbart bedre.

«Tidligere har det hendt at naboer har påpekt at det kom vond lukt fra anlegget. Og det kan vi forstå. Nå, etter at vi har fått montert det nye filteret, har det ikke vært én eneste klage. Det er trivelig, både for oss og de som bor i området,» smiler Arne Rustad.

Vanner bakterier døgnet rundt

Filteret som hindrer vond lukt i å sive ut, består av organisk materiale. Og ikke minst bakterier. Bakteriene tar knekken på nitrogenet som skaper den vonde lukta. Fjerner ammoniakkdunsten. Så lenge det ikke er noen tørre felter på det organiske filteret, holdes lukten innesperret. Oppgaven til bakteriene er å formere seg og dekke en så stor flate som mulig. For at dette skal fungere, må det vannes hele døgnet. Fuktighet er helt essensielt.

«Bakteriene er på en måte som husdyr. Som kuer. De må stelles med, få vann, så de trives,» forklarer Zeben Putnam fra Clairs, og legger til: «Vi har tall på hvordan luktnivået var tidligere. Det skal bli interessant å sammenligne når de nye testresultatene foreligger. Ut fra daglige observasjoner ser det veldig lovende ut. Det lukter veldig lovende. Men vi skal selvsagt kvantifisere grundig. Systematikken begynner å komme på plass, men vi jakter på den perfekte resepten. Vi prøver oss fram hele tiden, ser stadig etter nye og bedre metoder.»

Alle vinner på gjenbruk

Noen ganger betyr «nytt og bedre» å ta i bruk «gammelt og velprøvd». Det nyoppførte biofilteret på anlegget i Holmestrand, er hentet hos Lindum i Drammen.

«I Lindum er vi tilhengere av gjenbruk. Derfor installerte vi et filter som tidligere ble brukt andre steder. Vi bruker for øvrig kun halve filteret. Dette holder slik behovet er nå, men vi har potensiale til å utnytte hele. Det finnes ytterligere utviklingsmuligheter,» sier Lasse Blom.

Biogjødslet blir til ved at avløpsslam tilsettes kalk, for så å hygieniseres på 55 grader i to timer. Deretter må det to uker i karantene, hvor det testes grundig, sjekkes for bakterier og tungmetaller. Når alt er gjennomtestet og godkjent, kjøres det ut til bønder og spres på jorder. For bøndene er denne tjenesten kostnadsfri.

«Bøndene er fornøyde, og vi merker at interessen er økende i takt med det grønne skiftet. Folk vil ha mindre kunstgjødsel, mer organisk. Gjødslet inneholder mye kalk, som gir bra grobunn. Også vi er storfornøyde med ordningen. Vi blir kvitt biogjødslet fortløpende, og bøndene får det spredd helt gratis. Dette er vinn-vinn-vinn for bonden, oss og miljøet,» sier Arne Rustad.

Friskt ute, friskt inne

Det er ikke bare utenfor anlegget lufta er frisk og klar, også innemiljøet er lyst og behagelig. Faktisk så ryddig og trivelig at en nesten skulle tro at en kvinne har en finger med i spillet. Noe en smilende Arne kan bekrefte at stemmer.

«Godt observert. Alle som jobber her gjør sitt, men det er klart at Aisha bidrar med en utrolig viktig jobb. Hun er kona mi, så jeg er litt inhabil, men hun har stålkontroll på det meste her på anlegget – kanskje særlig når det gjelder orden og oppfølging. Aisha passer på at sjekklister signeres hver dag. At prosedyrer og tidsfrister følges. Men igjen; alle vi som jobber her gjør vårt for at ting utføres smart, effektivt og etter forskriftene,» sier Anleggsleder, Arne Rustad.

Inne i anlegget er gulvene nye. Veggene renoveres. Det står en rød sofa i et hjørne. Den er hentet hos Lindum i Drammen. Mer gjenbruk der, altså. Og flere steder står det planter. Hele anlegget har en touch av noe grønt og frisk. Muligens Aishas fortjeneste dette også. Dessuten oppleves driften veldig moderne. Alt som foregår, kan følges digitalt. Enten via skjerm-displayer inne på anlegget, eller om man befinner seg steder.

«Vi har full oversikt over alt som skjer, hele prosessen. Ser temperaturer alle steder gjennom prosessen. Vi kan også følge med og justere hjemmefra med Ipad. Og så har anlegget kamera-overvåkning 24/7. Som sagt; full oversikt,» sier Arne.

Teft for testing

Scrubbere er navnet på maskinene som vasker lufta. Som vasker bort nitrogen. Anlegget har en stor scrubber, som kalles ubåten – fordi den ligner litt på en gammel ubåt. Denne ble også hentet hos Lindum i Drammen. Etter at noen deler og pakninger ble skiftet ut, ble den god som ny. I det hele tatt er gjenbruk et mantra for alle som jobber i Lindum. Også her i Holmestrand.

«Gjenbruk er smart på veldig mange plan. For oss er det også både økonomisk og effektivt. Det er derfor vi har bygd et reservelager av deler. Hvis noe bryter sammen, kan det være opp til 10-12 ukers levering på det vi trenger. Nå sparer vi og bytter selv ved behov. Både mekaniske deler og elektriske releer,» sier Arne Rustad.

Idet omvisningen er over, og vi er på vei ut i sola igjen, passerer vi et hybrid-filter som står litt for seg selv. På spørsmål om hva dette er for noe, gir Arne et svar som så mange måter fanger opp mye av essensen i det Lindum jobber med.

«Vi er ikke avhengig av dette filteret, men rensingen bidrar til bedre lukt i det store bildet. Det er bare noe vi prøver på si. Vi liker å teste ting.»