Lindum med i opprydding av strand på Karljohansvern

En badestrand ved Møringa på Karljohansvern skal ryddes og tilbakeføres som en idyllisk plass for de sol- og badeglade. Lindum har fått oppdraget med opplasting, transport og mottak av massene som skal fjernes.

Gravemaskin i arbeid på Møringa badeplass

Rydder opp i forurensede jordmasser

I 2020 ble Forsvarsbygg varslet om at det var skrot på en strand ved Karljohansvern i Horten. Undersøkelser viste at jordmassene ved to strender i området var forurenset. Dette stammer sannsynligvis fra deponering av avfall fra et verft like i nærheten Som et «føre var» prinsipp stengte Forsvarsbygg stranda. Dette ble for øvrig godt forankret med Horten kommune inkl. kommunelegen.

— Det er ikke uvanlig at slike gamle fyllinger kommer til overflaten og må håndteres. Som oftest innebærer det at masser må graves opp og leveres til godkjent deponi for at forurensningen ikke skal medføre skade på helse og miljø, forklarer Tormod Lundberg, Seniorrådgiver i Lindum.

Lang erfaring med lignende oppdrag

Lindum har lang erfaring med slike oppdrag, og skal sammen med entreprenør og oppdragsgiver sørge for at de forurensede massene blir håndtert trygt slik at stranden igjen kan åpnes for befolkningen.

Noen av massene er så rene at de skal gjenbrukes på stedet, mens opptil 12000 tonn forurensede masser skal lastes på bil av Lindum og kjøres til eget mottak i Tønsberg. Disse massene vil bli erstattet med ny jord og sand, og det skal plantes noen stedlige busker og trær på deler av området.

Oppdraget hadde oppstart i august og skal etter planen avsluttes i løpet av i begynnelsen av november. Både lokalbefolkning og tilreisende kan nå glede seg til at en ren og ryddet badeplass står klar i god tid før neste års badesesong.