Prosjektet «Plastfri» med resultater

Skal biogass lykkes med å bli en viktig energikilde i fremtiden, må det sirkulære systemet rundt gjøres enda bedre. Biogjødselen inneholder næringsstoffer bonden gjerne vil ha — så lenge den ikke inneholder plastbiter fra innsamlingsposene.

Hånd som holder ut små plastbiter funnet i biogjødselen.

Biogjødsel i fokus

Mange tenker at et biogassanlegg først og fremst produserer biogass, men det er faktisk biogjødsel som er hovedproduktet ut fra en slik produksjon. Gassen blir trukket ut og brukt som klimanøytralt drivstoff, og igjen står vi med nesten like mye biogjødsel som matavfall vi puttet inn. Hva skjer med den?

Det toårige prosjektet «Plastfri» har hatt konkrete resultater, og blant annet funnet en metode for å skille ut plast fra biogjødselen. Prosjektet er eid av selskapet Reklima, med Greve Biogass, Lindum, Biosystem og Skjærgården gartneri som partnere. Sintef og NGI har bidratt med verdifull forskning.

Krever kompetanse og erfaring

— I forsøk med siling har vi lyktes med å redusere plastmengden i den flytende biogjødselen med hele 95 prosent, forteller prosjektleder for «Plastfri» og forsker i Lindum, Ketil Stoknes. En slik løsning er i dag på plass i Den Magiske Fabrikken i Tønsberg hvor matavfallet fra over én million nordmenn omgjøres til biogass og biogjødsel. Fabrikken har hatt utfordringer med plast i biogjødselen, og Plastfri-prosjektet skulle finne metoder for å gjøre gjødselen fri for plast.

Prosjektet har vært tredelt, og hoveddelen har dreid seg om å fjerne plast fra den tørrere delen av biogjødselen.

— Det er der det er mest krevende å finne en metode for å separere plast og naturlig fibre, forklarer Stoknes. Han kan røpe at prosjektet har funnet en metode som ved forsøk har oppnådd 98 prosent reduksjon av synlig plast, og at en pilot er satt i gang

Lovende resultater

En god løsning på utfordringen er etterlengtet, og som deleier i Den Magiske Fabrikken (34%) ser Lindum stor verdi av å jobbe med dette.

— Vi ønsker å tilby våre kunder løsninger som gir de full kontroll på sin verdikjede – og miljøregnskap. Plast på avveie er sterkt uønsket hos alle parter. Prosjektets resultater så langt ser lovende ut, og viser samtidig hvor viktig det er med tett samarbeid mellom forskning og utvikling i denne bransjen, sier administrerende direktør i Lindum, Pål Smits.