Prosjekt ferdigplen

Vi er hele tiden på let etter gode anvendelsesområder for biogjødselen som produseres sammen med biogassen i et biogassanlegg. Kanskje har du ikke tenkt over at når biogassen er tappet ut og fylt på en buss eller bil, står det igjen mye næringsrik biomasse som er gull verdt for å øke fruktbarheten i jordsmonnet?

Stort område av grønn plen, blå himmel og trær i bakgrunnen

Positive resultater

Dét er også kjernen i Lindums engasjement i et prosjekt sammen med flere store ferdigplenprodusenter. Kan tilsetning av biogjødsel redusere produsentenes kostnad, og samtidig gi en mer fruktbar jord? Vi liker alle grønne, fyldige plener og prosjektet som avsluttes i 2024 har så langt gitt positive resultater gjennom feltforsøk hos dyrkerne og potteforsøk hos NiBiO.

Utnytte biogjødselen

Å videreutvikle biogjødselen er et viktig arbeid i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Biogass er vel og bra, men å utnytte biogjødselen samtidig er det som løfter det hele til å være materialgjenvinning.

Biogjødsel basert på matavfallsressurser

Vi tilbyr to ulike biogjødselprodukter; en basert på slam, og en på matavfall.

Les mer om våre tjenester innen dette her.