– Ringvirkninger er jo akkurat det vi er på jakt etter

Vi vet hvor viktig idrett er for barn og unge. Både helsegevinsten ved å holde seg i aktivitet, men også samholdet og fellesskapsfølelsen idretten er med å skape. Derfor går vi nå inn som klubbsponsor for Glassverket Idrettsforening. En treårig sponsoravtale hvor vi bidrar med 180 000 kroner over tre år for å støtte klubbens aktivitetsfond.

Gir idretten mulighet til å inkludere flere

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Derfor ønsker vi å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse, eller som øker barn og unges kunnskap om klima, miljø, energi og avfall. Gjennom vårt sponsorat som vi kaller Ringvirkninger, bidrar vi til å støtte lokalsamfunnet i nærhet til der vi selv driver virksomhet.

– Lindum sitt bidrag inn i dette fondet vil styrke mulighetene våre til å inkludere flere barn og unge. Det er veldig viktig – særlig i disse tider hvor kostnadene øker både i familier og i klubben, forteller Frode Steen, styreleder i Glassverket IF.

Et viktig tilskudd

Glassverket IF sendte inn en grundig og gjennomarbeidet søknad via vårt søknadsprogram Ringvirkninger. Planene for aktivitetsforbundet, i kombinasjon av viktigheten av slike aktiviteter og tilbud rettet mot barn og unge, gjorde valget for tildeling av midler enkelt for oss. Aktivitetsfondet ble opprettet i 2019 etter modell fra Drammen idrettsråd og «Aktive lokalsamfunn».

– Bakgrunnen for aktivitetsfondet var at vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få delta i organisert idrett. Drammen har en høy andel barn og unge fra familier med vedvarende lav inntekt. Vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for å få muligheten til å delta i klubben, forteller Steen.

Deltakelse på like premisser

Midlene som er satt av til Glassverket IF vil blant annet dekke kontingenter, nødvendig treningsutstyr til barna, som shorts, sko, strømper, trøye, bag og ball, og egenandeler til cuper. På den måten får alle være med på like premisser.

I tillegg til støtte til Glassverket IF sitt aktivitetsfond har vi bidratt med midler til ny tribune på den oppgraderte kunstgressbanen til Glassverket IF og Åskollen FK.

Vi bidrar så flere kan

Ringvirkninger er et riktig og viktig bidrag inn i lokalsamfunnet, og en av våre måter å gi tilbake på.

– Ringvirkninger er jo akkurat det vi er på jakt etter. I vår sammenheng så tenker vi jo at det å delta i organisert idrett nettopp gir ringvirkninger med tanke på sosial trygghet, man får kanskje flere venner, nye ferdigheter og nye muligheter, sier Steen og legger til:

– Både Lindum og GIassverket IF har viktige samfunnsoppdrag. Som klubb ønsker vi å utvikle et godt nærmiljø på Åskollen og Lindum er en lokal bedrift med mye kompetanse vi ønsker å bidra til at blir bedre kjent i nærmiljøet og blant våre medlemmer, avslutter Steen.

Ønsker du å søke sponsormidler?

Alle ikke-kommersielle aktører på Tofte, Skoger/Åskollen, Lillesand, Odda og omkringliggende områder samt Tønsberg kan søke om sponsormidler fra Lindum. Midlene skal direkte eller indirekte bidra til god helse og økt kunnskap hos barn og unge i alderen 4-16 år. Søknadene behandles i perioden 1. mars– 1. april.

Les mer om Ringvirkninger her.