Sikret internasjonal kontrakt som sikrer miljøet

I sterk konkurranse med en rekke andre deponier er Lindum valgt som mottak for emballert asbest. Lindums erfaring og ekspertise på trygg lagring av forurensede masser, var en viktig årsak.

Lindums deponier i Drammen og Oredalen har lenge tatt imot asbest fra norske aktører. Blant annet fra Bærum Kommune og i forbindelse med sanering av regjeringsbygget.

Leveransene emballeres forskriftsmessig i Italia før de transporteres til Norge. Når lasten ankommer Lindum, inspiseres den grundig og underlegges streng mottakskontroll. Hele mottaksprosessen er underlagt eget regelverk, som Lindum har god erfaring og kompetanse på. Eventuelle uregelmessigheter avvises og returneres til Italia. Også selve lagringen er underlagt et strengt sikkerhetsregime.

«Partikler som virvles opp og spres i lufta er potensielt kreftfremkallende. Derfor stiller myndighetene strenge krav om at asbest må deponeres til mottak med spesiell godkjenning for dette,» sier Ivar Ugland, salgssjef for deponi og forurensede masser i Lindum.

«Grønn omstilling er et globalt anliggende. Derfor må vi ta imot avfall også fra utlandet når det er nødvendig. Det er viktig å presisere at slike leveranser er regulerte, kontrollerte og trygge. De er underlagt strenge internasjonale regelverk, som følges til punkt og prikke. Både når det gjelder transport og mottak,» sier Ugland.

«Kontroll, oversikt og trygghet er vår absolutte førsteprioritet. Lagringen medfører ingen form for støvproblematikk for naboer. Asbesten er trygt, godt, godkjent og forsvarlig forvaltet. Lindum er stolte over å kunne å vinne frem i sterk internasjonal konkurranse, og den nye kontrakten viser tydelig Lindums sterke posisjon og kompetanse i markedet» avslutter Ugland.