Lindum Sør med støtte til Ung Husflid Lillesand

Kunnskap om avfall, miljø og klima er noe vi engasjerer oss for. Lindums sponsorprogram Ringvirkninger fordeler hvert år midler til initiativ i nærområdene der vi har anleggsvirksomhet. I år har vi blant annet støttet Ung Husflid i Lillesand i Agder som jobber med tekstil, sløyd og gjenbruk.

Slipper 3-åringer til ved symaskinen

Husflidlaget startet som et av de første i landet opp med barneaktiviteter i 2004. I dag er rundt 50 barn fra 3 til 15 år medlem, og her slippes til og med treåringene til på symaskin. Barna får prøve seg med ulike verktøy, lærer å bruke kniv og kan utfolde seg med ulike former for håndarbeid.

Gjennom våren har barna hatt et kunstprosjekt gående basert på gjenbruk av avfall. Mange nye og unike skulpturer og kunstverk har sett dagens lys, og vi heier på at barn gjennom aktivitet og lek skal finne skaperglede og mestringsfølelse.

Lindum sitt bidrag

Midlene fra oss i Lindum har bidratt til å gi et solid helhetlig tilbud til medlemmene i foreningen som er basert på ren dugnad. Støtten har bidratt til arbeidet om å fremme kunnskapsdeling, samhold og god helse blant barn og unge. Vi takker for muligheten. Sammen løfter vi hverandre!