Riktig og god håndtering av sur gneis

Visste du at Lindum også har mottak for masser i Sør-Norge, nærmere bestemt i Lillesand? Her tar vi imot ulike forurensede gravemasser, betong, tegl, sandfang og ristgods for å nevne noe. Men, vi er også et av få mottak i landet for syredannede bergarter.

Sur gneis i form av bergart som holdes i hånden for illustrasjon

Syredannede bergarter

Noen steder i Norge finnes syredannede bergarter i grunnen. Det er bergarter som stort sett ligger trygt der de er, men i det øyeblikket de sprenges eller flyttes på og kommer i kontakt med luft eller vann byr på forurensningsproblemer i form av avrenning med høy konsentrasjon av tungmetaller. Riktig og god håndtering er derfor alfa og omega for at den syredannede, eller sure, gneisen ikke skal forsure miljøet rundt oss.

Spesiell metode utviklet

Siden 2018 har Lindum drevet mottak, behandling og deponering av sur gneis med en metode testet og utviklet i samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt).

— Metoden handler om å legge massene i spesielle celler, forteller anleggsleder i Lillesand, Tor Berthelsen.

Den syredannende gneisen blir deponert sammen med et stabiliserende materiale i spesialbyggede deponiceller. Det stabiliserende materialet reduserer og forhindrer syredannelsen i gneismassene i deponiet, samtidig som det nøytraliserer den syredannelsen som allerede hadde skjedd før gneisen ble levert til deponiet.

De spesialbygde deponicellene har egen vannoppsamling og blir nøye overvåket slik at gjeldende utslippstillatelse blir overholdt. Når deponicellen er ferdig oppfylt så blir den tildekket og tettet slik at ikke verken vann eller luft vil trenge inn i de deponerte gneismassene. Dette utgjør en miljøsikker, langsiktig og endelig disponeringsløsning for syredannende gneis slik at den ikke forårsaker sur avrenning til omkringliggende miljø.

Store oppgraderinger på anlegget

Det er Lindums datterselskap Lindum Sør som driver mottaket i Lillesand. Anlegget er et samarbeid mellom Lindum AS og Libir IKS (eies av Lillesand og Birkeland kommuner). Libir IKS driver også en miljøstasjon på området som fra nå og i tiden fremover skal gjennomgå et stort ansiktsløft. Her blir det ny miljøstasjon, nytt vektbygg og ny, stor vekt.

Det er påvist store forekomster av den syredannede bergarten gneis i Agder-fylkene, og i ombyggingen av anlegget til Lindum Sør og Libir dukker den opp i forbindelse med sprengningsarbeidet.

— Byggingen krever noe sprenging i grunnen hvor gneisen kommer til overflaten. Da er det godt å vite at vi har erfaring og kompetanse til å håndtere denne trygt. Ikke må den fraktes langt heller, smiler Tor.