Utbedringer ved slamanlegget i Holmestrand

Lindum er nå i full gang med utbedringer ved mottaksanlegget i Holmestrand. Ved å montere et avansert biofiltersystem på avtrekksluften fra slamanlegget vil utslippet bedres, og filteret vil redusere lukt i nærområdet betraktelig.

Lindums anlegg i Holmestrand

Lindum sitt mottaksanlegg i Holmestrand tar imot avløpsslam fra regionen som behandles og omgjøres til verdifull og bærekraftig biogjødsel. Slambehandlingsanlegget ligger i nærheten av bebyggelse og annen industrivirksomhet. Vi bryr oss om våre omgivelser, og vet at vår virksomhet tidvis kan være til ulempe for våre nærmeste naboer når det gjelder støy, støv og lukt.

Ledende innen lukt og reduksjon

Prosessen med utbedringene startet allerede før sommeren. Designet er satt, gravingen er i gang og biofilteret er montert. I samarbeid med vårt datterselskap, Clairs, jobber nå Lindum med å utarbeide riktig filtermedie til lokasjonen. For å finne riktig resept krever det både utredning og grundig testing.

- Vi jobber hele tiden for å bedre omgivelsene for naboene våre og nærmiljøet. Vi håper at denne løsningen vil redusere lukten betraktelig. Vår visjon er et luktfritt anlegg, forteller Lasse Blom, driftsleder biogass og industrielle prosesser i Lindum.

Biofilter for ytterligere forbedringer

Biofiltersystemet er en videreførelse av tidligere utbedringer. I dag er slamanlegget utstyrt med to vannscrubbere, med hensikt om å redusere lukt. Med biofilter på avtrekksluften vil tiltaket forbedres ytterligere. Filtermedie avhenger av anlegget, men kan eksempelvis være en blanding bark, jord og aktivt karbon.

– Det er brukt biofilter både på vårt eget anlegg i Drammen, samt ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, med god suksess. Med Clairs som leverandør er jeg sikker på at vi finner riktig filtermedie for å oppnå de resultatene vi ønsker oss.

I tillegg til luktutbedringer gjøres ytterligere optimaliseringer for driften av slambehandlingsanlegget:

  • Økte krav til transportløsninger til/fra anlegg samt tidspunkt for når dette foregår
  • Gjødselen fra produksjonen lagres ikke på stedet, men transporteres bort fortløpende og benyttes som landbruksgjødsel.
  • Anlegget er ISO-sertifisert etter ISO 9001 og 14001Anlegg mot blå himmel

Velkommen til vårt mottaksanlegg i Holmestrand

Dette anlegget er mottak for avløpsslam fra regionen som behandles og omgjøres til biogjødsel. Les mer om mottaksanlegget her.