Varsel om økt forbrenningsavgift på blandet avfall i Norge

Fra 1. januar 2024 er det vedtatt en økning av avgiften på forbrenning av avfall i Norge.

Gjeldene fra 01.01.2024 har det norske Stortinget vedtatt at avgift på forbrenning av avfall skal øke fra 131 kr/tonn til 485 kr/tonn. Dette innebærer en økning på 354 kr/tonn. Denne avgiften gjelder for ikke- kvotepliktige forbrenningsanlegg. Økningen medfører at Lindum ser seg nødt til å regulere prisen tilsvarende for avfall til forbrenning for våre kunder.

Hvis du har spørsmål til avgiften, ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt sentralbord på +47 32 21 09 00.