Litt om Lindum konsernet

Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg driver selskapet produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost og containerutleie til private og næringskunder.

640000000

KRONER I OMSETNING

1300000

TONN AVFALL

160

PERSONER SYSSELSATT

Lindum har siden etableringen av selskapet i 1998 fokusert sterkt på å øke sin kompetanse gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en bedrift med høyt kunnskapsnivå. Dette er viktig for konsernets arbeid innen forskning og utvikling (FoU). Målet med FoU-virksomheten er å forbedre konsernets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser.

Lindums historie handler også om mange dyktige mennesker som sammen har utviklet et varemerke og kultur som er tuftet på verdier. Verdier som gjenspeiler seg i hver enkelt ansatts adferd både overfor hverandre og overfor kunder og samarbeidspartnere. Disse verdiene har betalt seg tilbake ved at Lindums standing hos alle som på en eller annen måte er aktive i samfunnsutviklingen på dette området. Et bevis på dette er utallige henvendelser hver uke fra fagmiljøer, fagfolk, politikere (både lokale og sentrale), miljøorganisasjoner og i tillegg besøk fra både inn og utland. Alle ønsker å ha Lindum med på laget når nye ting skal utvikles og settes i verk, dette er et tegn på at Lindum går i riktig retning og vil utvikle seg videre.

Våre verdier

Troverdige

Entusiastiske

Nyskapende

Kunnskapsrike

rOmslige

Miljøbevisste

Årsrapporter

Lindum har siden etablering vært i vekst og utvikling. Denne utviklingen er blant annet godt dokumentert i våre årsrapporter. Vi er stolte av alt vi har fått til, og synes det er spennende å se tilbake på årene som har vært –  det håper vi du synes også.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper

Lindum konsernet består av Lindum AS, med hovedbase i Drammen, og flere datterselskapene hvor Lindum eier ulik andel. Nedenfor finner du informasjon om hvem som er daglig leder i de ulike selskapene, eierskap og organisasjonsnummer.

Org. nummer

989171798

Daglig leder

Hilmar Thor Sævarsson

Eierskap

Lindum AS, Asker kommune

Org. nummer

997047044

Daglig leder

Hilmar T. Sævarsson

Eierskap

Lindum AS og 3 grunneiere

Org. nummer

915802184

Daglig leder

Tor Berthelsen

Eierskap

Lindum AS, LiBiR IKS

Org. nummer

916840039

Daglig leder

Pål Smits

Eierskap

Lindum AS, Greve Biogass AS, BBBLS AS og Veksthusgruppen AS

Reklima AS driver forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til miljøvennlig gjenvinning av matavfall, og bidrar til utvikling av prosjekter innen dette formålet. Selskapet er engasjert i flere prosjekter tilknyttet Den Magiske Fabrikken på Rygg i Tønsberg.

Org. nummer

989775650

Daglig leder

Bjørn Øivind Østlie

Eierskap

Lindum AS og FREVAR KF

Konsern nyheter

Er du interessert i å lese mer om selskapet? Her har vi samlet både små og store nyheter om Lindumkonsernet som er i stadig vekst og kontinuerlig utvikling. Hent kaffekoppen og len deg tilbake!

Noen nyttige linker

Lindum er opptatt av miljøet, og ønsker at alle andre også blir det. Nedenfor har vi samlet mange nyttige lenker til relevante sider.

FOU / Kompetanse / Samarbeidspartnere


Bransjeorganisasjon for avfall og gjenvinningsbransjen
www.avfallnorge.no

Et nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling
www.avfallsforsk.no

Norsk institutt for bioøkonomi
www.nibio.no

Clean Air System
www.clairs.no

Norsk forening for farlig avfall
www.nffa.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
www.nmbu.no

Arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon
www.ksbedrift.no

Miljøorganisasjoner


Miljøstiftelse
www.bellona.no

Miljøstiftelse
www.zero.no

Myndigheter / Kommuner / Avfallsselskaper


Buskerud fylkeskommune
www.bfk.no

Drammen Kommune
www.drammen.kommune.no

Drammensregionens brannvesen
www.drbv.no

Fylkesmenn i Norge
www.fylkesmannen.no

Miljødirektoratet
www.miljodirektoratet.no

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
www.rfd.no

Materialselskaper


Non-profit basert selskap som driver innsamling og gjenvinning av bildeler
www.autoretur.no

Returselskap for start- og industribatterier
www.batteriretur.no

En landsdekkende produsentansvarsordning
www.elretur.no

Grønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon for emballasjeavfall
www.grontpunkt.no

RENAS er landets ledende EE-returselskap
www.renas.no

Infinitum jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer.
www.infinitum.no

Returordning for kasserte PCB-holdige isolerglassruter
www.ruteretur.no

Glass og metall gjenvinning
www.syklus.no