Personvernserklæring for Lindum-konsernet

I Lindum-konsernet er vi opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i konsernet skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i Lindum AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår HR-sjef. Begge kan nås via vårt sentralbord 32 21 09 00 eller ved henvendelser via e-post til post@lindum.no.

Denne personvernerklæringen gjelder for Lindum AS og alle datterselskaper hvor Lindum AS har aksjemajoriteten og er definert som behandlingsansvarlig i henhold til inngåtte avtaler om dette.

Vår behandling av personopplysninger

Lindum behandler eksterne personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • For å oppfylle inngåtte avtaler med våre kunder og leverandører.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav b).
  Dette omfatter bl.a. følgende informasjon:
 1. Kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefonnummer) ifm avtaleinngåelse
 2. Leveringsadresse, tidspunkt for leveranse og fraksjoner knyttet til leveransen
 3. Mottak / anlegg fraksjoner leveres til, samt tidspunkt for mottatt leveranse og fraksjoner knyttet til leveransen
 4. Fakturaadresse, priser og betingelser i avtalen
 • Overholdelse av lovbestemmelser for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til mottakskontroll i våre anlegg eller regnskapsførsel, og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav c) og omfatter bl.a. følgende informasjon:
 1. Oversikt over biler (reg-nr), tidspunkt for mottak og medbragte fraksjoner
 2. Dokumentasjon knyttet til mottatt leveranse (basisdeklarasjon, analyserapporter mm)
 3. Vekttransaksjoner (bil, reg-nr, fraksjon, vekt, pris) som grunnlag for faktura og regnskap
 • Sikre informasjonssikkerhet og hindre misbruk av tjenester og informasjon slik at vi opprettholder god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk og beskytte våre kunders vitale interesser.
  Dette har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav d). og omfatter bl.a.

  1. Data i loggfiler fra våre sikkerhetsløsninger (dette er ikke direkte koblet til person)
  2. Avtaleinformasjon som angitt i pkt 1) over ift analyse
 • Utvikle og forbedre Lindum-konsernet og våre produkter og tjenester. I denne sammenheng kan personopplysninger fremkomme i interne analyser og oppfølging av kundetilfredshet og leveransekvalitet. Det er vurdert til at Lindum har en «berettiget interesse» ift dette formålet. Det har hjemmel i Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav f). og omfatter bl.a. følgende informasjon:
  1. Avtaleinformasjon som angitt i punkt 1) over.
  2. Informasjon om mottatte leveranser som angitt i punkt 2) over.
 • Markedsføre våre produkter og tjenester. Dette krever samtykke fra den enkelte i tråd med Personopplysningslovens artikkel 6, punkt 1, bokstav a). Dette samtykket gis ved bruk av Lindums nettside (se detaljer her) og samtykket kan gis direkte til vårt kundesenter basert på mottatt e-post fra Lindum eller dialog med en av våre kundebehandlere.
  Når du har gitt person-opplysninger basert på samtykke, har du også rett til å trekke samtykket tilbake for behandling av disse. Henvendelser vedr samtykke må skje skriftlig til post@lindum.no.

Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger knyttet til disse områdene.  (Lindum har i tillegg en egen intern personvernerklæring for ansatte og innleide ressurser).

Hvordan samler vi personopplysninger?
Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre relevante sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev, fyller ut et skjema eller kontakter oss
 • registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, eksempelvis vår selskapsside på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

Lindums anlegg er bilde- og videoovervåket. Formålet med dette er:

 • Å dokumentere mottak av leveranser til våre anlegg
 • Å redusere risiko for uønskede hendelser, både tilsiktede og utilsiktede, på Lindums område.
 • Kriminalitets- og ulykkesforebyggende analyse, trendrapporter og varsling.
 • Sikre rask og riktig aksjon i en nød- og/eller alarmsituasjon.
 • Verifisere korrekt identitet og tilgang for Lindums ansatte og kunder.
 • Utarbeide grunnlag for politianmeldelse der Lindum har blitt utsatt for straffbare forhold eller saksgrunnlag i sivil sak.

I henhold til Avfallsforskriften §9-11 og tilhørende vedlegg II punkt 1.4 er Lindum pliktig å visuelt kontrollere alle leveranser til våre deponier. Til dette formål tas det bilder ved ankomst av bil og lass i tillegg til andre mottakskontroll-rutiner. Øvrig videoovervåkning hjemles i Avfallsforskriftens §17-9 bokstav f) som stiller krav om regelmessig sikkerhet og kontroll med avfallsanlegg. Bilder og film oppbevares med streng tilgangskontroll og slettes i henhold til norsk lov.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger
 • Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato
 • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Les mer under «Våre nettsider» som beskriver dette grundigere
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord
 • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke

Lindum har ingen automatisert beslutningsstøtte som baserer seg på personopplysninger. Vi gjør en kredittsjekk av våre kunder og leverandører (du får kopi av informasjonen vi får), men alle våre avtaler og betingelser behandles manuelt av våre kundebehandlere. Dette gjelder også der du som kunde eller leverandør selv legger inn informasjon til oss via våre nettsider.

Våre nettsider
Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett. Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller iht. samtykke du har gitt oss.

Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten, samtykker du til vår bruk av cookies.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

Loggfiler
Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: http://www.youronlinechoices.eu/.
Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi er underlagt.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å 1. være kunde eller leverandør av oss, 2. ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, 3. ha aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, telefon, meldinger eller elektroniske skjemaer, 4. vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger mellom selskapene i konsernet.

Vi vil også kunne oppgi personopplysninger til:

 • databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området
 • andre parter med ditt samtykke

Vi kan også utlevere informasjon:

 • i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser
 • i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Dine rettigheter

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har du rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg

Lindum har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@lindum.no. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på www.lindum.no.