icon-leaf

Kontakt oss:

Ønsker du å vite mer om biogjødselen vi produserer og leverer, ta kontakt med vårt salgsteam.

Lindum slutter å produsere jord

Lindum har inngått avtale med Norbark AS som fra 1. juni 2023 overtok jordproduksjon og – salg ved vårt anlegg i Drammen. Som kunde vil du merke dette ved at du fra nevnte dato skal kontakte Norbark ved prisforespørsler eller annet relatert til jord, samt at faktura vil komme fra Norbark, og ikke Lindum.

Du vil fortsatt benytte vår vekt for inn- og utkjøring, og hentested forblir det samme. Norbark vil produsere jord på resepter utviklet av Lindum, så sortiment og jordegenskaper forblir uendret.

Vi minner også om at du som privatperson ikke lenger kan komme og kjøpe jord på henger hos oss. 

icon-leaf

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Norbark

Biogjødsel basert på matavfallsressurser

Biogjødselen produseres i samarbeid med Den Magiske Fabrikken og har en flytende konsistens som kan sammenlignes med tynn husdyrgjødsel fra storfe, både i konsistens, tilgjengelige næringsstoffer og spredningsmetode. Fosforinnholdet er lavt, og gjødsling med slik biogjødsel er best egnet i jord med lavt fosforbehov.

All biogjødsel produsert ved Den Magiske Fabrikken benyttes til ny matproduksjon enten i veksthus, til grønnsaksproduksjon eller til grass - og kornproduksjon.

Biogjodsel i en container klar til henting ved Lindums biogassanlegg i Drammen

Biogjødsel basert på slamressurser

Gjødselen er godt egnet der det skal dyrkes korn eller reetableres gresseng. Vi produserer slambasert biogjødsel ved flere av våre anlegg. Konsistensen er fast, og må spres ut ved hjelp av anleggsmaskiner.

Biogjødselen bør anses som et supplement til annen gjødsling. Den gir dokumentert effekt de tre påfølgende årene etter spredning, år 1 mer enn i år 3. Vi tilbyr primært biogjødsel i klasse 2, som betyr 3 års sperrefrist for annen matdyrking.