icon-leaf

Kontakt oss

Har du spørsmål kan vår salgsavdeling hjelpe.

Mottak av returtre

Vi tar imot trevirke direkte til et av våre mottak i Drammen, Hønefoss, Odda og/eller Lillesand. Vi tilbyr også henting hos avfallsbesitter. 

For å sikre rett kvalitet på ferdig produsert råstoff og høyest mulig grad av gjenvinning, utføres en omfattende sorterings- og mottakskontroll på alt treverk som ankommer våre mottak. Trevirke som ikke kan benyttes til materialgjenvinning eller råstoff, blir levert hovedsakelig til norske mottak med høy energigjenvinningsgrad.

Blandet, bearbeidet treverk

Rent treverk

Les veiledning for sortering

Kverning av returtre

Vår mottak i Drammen legges i disse dager om til et produksjonsanlegg for råstoff til  materialgjenvinning. Trevirket må gjennom både mottakskontroll og utstrakt sortering før ferdig kvalitetssikret trevirke kan tas videre gjennom Lindums produksjonslinje. Det ferdige produserte råstoffet leveres til ulike mottakere basert etter grad av forurensning, sammensetning og størrelse.

I dag er det kun sponplateprodusenter som tar imot returtre til materialgjenvinning. Kravene til kontroll og sortering av råvaren er da strengere og mer omfattende enn for levering til energigjenvinning. For å kunne øke materialgjenvinningsgraden av returtre har Lindum valgt å jobbe parallelt med leveranser av returtre til materialgjenvinning i form av biokarbon. Biokarbonet er pyrolysert treflis som vil benyttes som reduksjonsmiddel inn i metallurgisk industri.

Mobil flishugger og gravemaskin på oppdrag

Mobilt team

Våre mobile team tar oppdrag i hele Norge med fokus på Vest- og Østlandet. Vi tilbyr kverning og sikting av treverk og hageavfall som rene kverne- og sikteoppdrag, eller i kombinasjon med komplett leveranse av produksjon, logistikk og sluttbehandling. Våre mobile team har lang erfaring av lasting og kompaktering av trevirke i båt.

Trading av returtre og impregnert treverk

Vi har over 20 års erfaring med trading (kjøp og salg direkte fra leverandør til mottaker) av returtre og impregnert treverk. Vi har et stort nettverk av mottakere i Norge, Sverige og Europa.

Våre kunder spenner seg fra kommuner og interkommunale selskaper, til private aktører og andre kunder i hele landet. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for den enkelte kunde, enten det ønskes sluttbehandling for enkelt-lass eller en komplette løsninger for store tonnasjer som også inkluderer kverning og logistikk med bil eller båt.

Hageavfall, her juletrær og andre busker, materialgjenvinnes i jordproduksjon

Hageavfall og GROT

Vi tar imot hageavfall både i Drammen og i Tønsberg som benyttes til jordproduksjon. Vi tar også i mot GROT (grener og topper) som brukes til energigjenvinning.

Haug med bark

Bark

Lindum har god tilgang til bark som vi benytter i egen jordproduksjon og for salg til kunder. Vi kan levere enten med bil eller med båt.

Røtter og stubber

Røtter

Lindum tilby også mottak og sluttbehandling av røtter og stubber for levering både til Drammen og Oredalen. Røttene gjennomgår en effektiv og omfattende prosess hvor det både produseres et høyverdi brensel, i tillegg til matjord av finstoffet. I tillegg blir eventuelt metall som har vokst inn i røttene tatt og direkte materialgjenvunnet.

Transport og logistikk

Lindum har fokus på råvarekvalitet gjennom hele verdikjeden for å sikre en forutsigbar vare til våre kunder. Hos oss jobber salgs- og logistikkavdelingene sammen for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene på vei eller sjø, i inn- og utland. Med logistikken koordinert av Lindum selv er vi alltid tett på oppdraget, har tillit til valgte transportører og kan utnytte returlaster der det er mulig. Vi har et stort nettverk av sluttbehandlingsløsninger, fokus på kortest mulig transport, konkurransedyktige priser og avsetningssikkerhet.