Obs: Jordtorget på Lindum er lagt ned


Lindums jordtorg er lagt ned, men du kan f.o.m. siste uken i april kjøpe Lindums bulkjord hos Hageland Skoger. De vil føre fullt sortiment. For mer informasjon om åpning for sesongen, åpningstider og annen informasjon oppfordrer vi til å følge med på Hageland Skoger sine Facebook-sider og deres hjemmeside.

Du kan fortsatt bestille Lindums jord levert hjem, se vår prisliste her.

JORDPRODUKTER TIL HAGE OG PARK

Lindum produserer en rekke jordprodukter til bruk i hage og park. Bl.a. til underlag for ferdigplen og etablering av ny plen, hyttetak, grønnsakshager, blomsterkasser og krukker, til bed, hekk, busker, til frukttrær, stauder, roser og surjordsplanter. Lindum har også flere typer bark som er godt egnet som toppdekke i bed og skråninger.

Lindum er dessverre tomme for hagekompost, og vil pga. lang produksjonstid ikke få det tilbake på lager før 2023. Vi kan anbefale barkkompost som et fullgodt alternativ. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

DETTE MÅ DU HUSKE PÅ

Når du kjøper jord fra Lindum får du kvalitetsprodukter utviklet og tilpasset de ulike bruksområdene. Det er likevel viktig å huske at selv om jorda vår er grunngjødslet, må det i løpet av sesongen tilføres annen gjødsel for at plantene skal få optimale levevilkår.

GOD PLANLEGGING

Våre containerbiler trenger god plass for å kunne levere jord der du bor. Bor du i et trangt boligfelt? Har du takutstikk eller portstolper som kan være til hindring for en stor bil? Er det bratt bakke eller en krapp sving inn til din eiendom? Forklar oss hvordan forholdene er der du bor/ønsker jorda tømt, så gjør vi vårt beste for å imøtekomme ditt behov. Våre sjåfører har mye erfaring og velvilje, men ønsker ikke å ta unødige risiko. Dersom du ønsker at vi plasserer ut jorda med grabb, er det viktig at området er tilrettelagt for dette uten hindringer som f.eks. lavthengende telefonledninger eller lignende.

PARKJORD


Parkjord fra Lindum er en stabil moldjord som egner seg godt til plen, busker og hekk. Jorda er en næringsrik, finsåldet kompostjord som er lett å arbeide med. Vi har fokus på å bruke de beste råvarene inn i vår jordproduksjon, og produserer all jord og kompost selv. Parkjorda har et rikt mikroliv, og er tilsatt en næringsrik landbrukskompost som gjør den lett å etablere plen i, samtidig som jorda også er tørkesterk og fri for flerårig ugress. I henhold til mattilsynets retningslinjer, skal ikke denne jorda brukes til å dyrke grønnsaker, frukt eller bær i de første 3 årene.

HAGEJORD


Hagejord fra Lindum er en stabil, næringsrik og lett moldjord fri for rotugress. Vi har fokus på å bruke de beste råvarene inn i vår jordproduksjon, og produserer all jord og kompost selv. Hagejorda inneholder en stor andel kompost og sand som gir god drenering og gjør den godt egnet til de fleste formål; både grønnsakshager, busker og stauder. Jorda er lett å jobbe med og har et rikt mikroliv.

Hvordan anlegge plen?

Når du skal så plen er det viktig at grunnarbeidet gjøres grundig. Jorden må bearbeides, og ugress, steiner og røtter bør fjernes i forkant. Det er mange ting å tenke på, men her har vi samlet noen nyttige tips til deg som står ovenfor oppgaven.

Hvordan legge plen

ANLEGGSJORD


Anleggsjord fra Lindum er en god, leirholdig jord godt egnet som underlagsmasse.  Den kan brukes som underlag før ferdigplen eller ved anlegging av større grøntarealer.

TORVFRI GARTNERJORD


Torvfri Gartnerjord fra Lindum er utviklet over lang tid og nøye utprøvd for å tilfredsstille den kritiske gartner med tanke for miljøet. Jordblandingen er lett og luftig og har mange bruksområder: såing/prikling, urter, sommerblomster, stauder, bed og grønnsaker er noen. Ettersom torv er en ikke-fornybar ressurs og en truet naturtype i mange land, har vi erstattet den med egenprodusert kompost. Denne komposten tilfører jorda både struktur og mikroliv som bidrar til en sunn og god jordkvalitet. For optimal vekst og resultat anbefaler vi å tilføre gjødsel etter 2-3 uker.

SURJORD


Surjord fra Lindum har lav pH og er derfor godt egnet til planter som rhododendroen, azalia, lyng, hortensia, blåbær eller en del stauder. Vi har fokus på å bruke de beste råvarene inn i vår jordproduksjon, og produserer all jord og kompost selv. Denne jorda er porøs og holder godt på fuktigheten.

DEKKBARK


Dekkbarken som selges på Lindum består av kvernet gran, og er produsert av Jaco AS. Dekkbark bidrar til at jorda holder bedre på fuktigheten, og ved å bruke duk som underlag styrkes denne effekten ytterligere i tillegg til at ugress forhindres. Vi anbefaler at du legger et tykt lag bark, gjerne 10 cm, over. Dekkbarken er rik på struktur og ligger godt i skråninger. Den har en levetid på ca 3 år før det er behov for etterfylling.

PRYDBARK


Prydbarken som selges på Lindum består av finkvernet gran, og er produsert av Jaco AS. Prydbarken bidrar til at jorden holder bedre på fuktighet, og ved å bruke duk som underlag blir denne effekten forsterket. I tillegg forhindrer prydbark  ugress. Vi anbefaler at du legger et tykt lag prydbark, gjerne 10 cm, på duken. Prydbarken er finkvernet og vil ha en kortere levetid sammenlignet med dekkbark og mulch(ca 2 år) før det vil være behov for etterfylling. Vi anbefaler derfor å bruke prydbark på mindre arealer, som f.eks. mindre blomsterbed eller i potter.

Mulch


Mulch er kvernet og siktet hageavfall som egner seg godt som toppdekke i bed og skråninger. Mulch har en grovere struktur sammenlignet med dekkbark, og har også en lengre levetid før det er nødvendig med etterfylling. Mulch bidrar til at jorda holder på fuktigheten, og hindrer ugress. Vi anbefaler å legge en duk mellom jorda og mulchen, for at denne effekten blir optimal. Mulch er rik på struktur , ligger godt i skråninger og er et dekorativt tilskudd i hagen.

HAGEKOMPOST


Hagekompost fra Lindum er et jordforbedringsmiddel som tilfører både struktur og mikroliv til jorda. Dette er viktig for at jorda skal holde seg i god hevd! Struktur gjør jorda mindre kompakt og sørger for luft til planterøttene. Hagekomposten inneholder også mikroorganismer som bidrar positivt til en sunn jordkvalitet, og er med på å forhindre sykdomsutbrudd på plantene dine. Lindum vet hva som skal til for at plantene skal trives, og overlater ingenting til tilfeldighetene når vi lager jord- og kompostprodukter.