gorm-eine-thune

Gorm Eine Thune

+47 93 23 85 94 gorm.thune@lindum.no

Gorm er utdannet sivilingeniør fra Norges landbrukshøgskole innen Miljøfysikk og Natur- og miljøteknologi. Han har vært ansatt i Lindum siden 2012, og er her ansvarlig for koordinering og gjennomføring av selskapets FoU- og prosjektvirksomhet. Han har i sin karriere tilegnet seg en bred erfaring fra arbeid innen avfall, farlig avfall og forurenset grunn, og har blant annet jobbet mye med rådgivning innen miljøgeologi/farlig avfall, miljøsanering av bygninger og avfallsbehandling. Gorm har også lang erfaring i ulike lederstillinger, og er på Lindum en blid og kunnskapsrik leder for FoU-avdelingen.