Betydelige utbedringer hos Lindum Oredalen

— Dagens moderne deponier har en viktig plass i den sirkulære økonomien, forteller anleggsleder Egon Johannesson. Han og hans kollegaer jobber ved deponiet til Lindum Oredalen som er en trygg lagringsplass for forurensede jord- og gravemasser. Her har blant annet gravemasser fra den nye sykehustomta i Drammen funnet siste hvilested.

Anleggsleder Egon viser frem nytt gjerde som er på plass for å sikre trygg ferdsel i turområdet rundt deponiet

Viktig samfunnsoppgave

– Vi er vårt samfunnsansvar bevisst. Oppgraderingsarbeidet som er gjort på anlegget vil gi positive ringvirkninger for miljø, naboer og våre medarbeidere.

Når et industribygg rives, eller forurenset jord graves opp på Østlandet, er det stor sjanse for at disse massene kommer gjennom portene til Lindum Oredalen. Her håndteres og deponeres gravemasser som ikke kan gjenbrukes, bunnaske og betong. Deponiet trekkes i bransjen frem som et godt eksempel på et moderne deponi, og huser ofte delegasjoner fra ulike fagmiljøer som vil se og lære.

«Vi har gjort store oppgraderinger. Også utover kravene som bransjen og myndighetene har satt.»

– Egon Johannesson, anleggsleder i Lindum Oredalen.

Beskyttet mot 15-års flom

Vannhåndtering er svært viktig på et deponi. Det er etablert flere rensetrinn, og nylig også installert overløpsrør for sigevannsdam fra renseanlegget. Kort forklart skaper utbedringene en barriere slik at sigevannet ikke renner over ukontrollert, selv ved en 15-års flom.

– Når dammen er full vil renseanlegget, på full kapasitet, håndtere 40 kubikk i timen, forteller Johannesson.

Trygg ferdsel for to- og firbente

Også selve anleggsområdet gjennomgår et ansiktsløft. I første trinn er over 700 meter av områder inngjerdet. Nå venter noe arbeid før de siste meterne med midlertidig gjerde kan erstattes med et permanent. Rundt anlegget går nemlig en populær turvei. — Gjerdet sikrer trygg ferdsel for mennesker og dyr, forklarer Egon som også forteller at et nytt administrasjonsbygg er på tegnebrettet, noe teamet hans ser stort frem til at står klart.

Slår et slag for lokalmiljøet

– Vi har stadig behov for varer og tjenester hos oss. Alt fra rørleggere og elektrikere, til sveisere og matservering. Vi bruker så langt vi kan det lokale næringslivet, forteller Egon som selv bor på Tofte.

Asker kommune er medeier i selskapet, og virksomheten gir hvert år et betydelig bidrag til kommunekassen i form av utbytte.

– Her har vi skapt åtte flotte arbeidsplasser, hvor folk trives. Alle som jobber her har høy kompetanse innen anleggsvirksomhet, og de fleste bor i nærområdet.

Lindum Oredalen gir tilbake på flere måter, og lokale aktører kan søke sponsormidler fra oss. Vi støtter blant annet Tofte Fremad IF, Bjørns Bruktbod Sommerskole og nyetableringen av lekeplass i Tofte Vel.

«Jeg er stolt av å ikke bare fortelle folk at jeg driver med noe innenfor det grønne skiftet, men faktisk er en viktig bidragsyter. Her er det reine ord for penga.»

– Lars Erik Mørch, anleggsarbeider ved Lindum Oredalen.