Nytt oppdrag på Karljohansvern

I 2022 avsluttet Lindum arbeidet på Karljohansvern med å tilbakeføre en badestrand ved Møringa til en idyllisk og ren plass for sol- og badeglade. Nå er Lindum i sluttfasen for nok et oppdrag i samme område – Møringsstranda.

Gravemaskin i arbeid på Møringa badeplass

Lindum har på ny fått jobben med opplasting, transport og mottak av massene som skal fjernes. Lindum har lang erfaring med slike oppdrag, og skal sammen med entreprenør og oppdragsgiver sørge for at de forurensede massene blir håndtert trygt slik at området igjen kan åpnes for befolkningen.

Bakgrunn for prosjektet

I 2020 ble Forsvarsbygg varslet om funn av skrot på en strand ved Karljohansvern i Horten. Undersøkelser viste at jordmassene ved to strender i området var forurenset. Dette stammer sannsynligvis fra deponering av avfall fra et verft like i nærheten. Som et «føre var»-prinsipp stengte Forsvarsbygg stranda. Dette ble godt forankret med Horten kommune, inkludert kommunelegen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med forsvarsbygg tidligere. Vi er stolte over at vi har fått tillit til å utføre nok et stort og viktig prosjekt for Forsvarsbygg, forteller salgssjef deponi og forurensede masser, Ivar Ugland.

Rydder opp i forurensede jordmasser

Lindum har lang erfaring innen forurensede masser og deponi. Helt siden oppstarten har trygg håndtering av forurensede masser vært et viktig satsingsområde. Med en rekke prosjekter i årenes løp, med varierende forurensningsgrad og kompleksitet, er få – om noen – bedre rustet til å håndtere slike oppdrag enn nettopp Lindum.

– I dette prosjektet, på Møringsstranda, håndterer vi om lag 35 tusen tonn med forurensede masser. Det er snakk om jordmasser med ulik forurensningsgrad og fraksjoner. Blant annet tungmetaller, bly, sink og oljeforurensede masser. Det har vært et komplekst, men viktig prosjekt, sier Ugland.

I den grad de kan, sorteres og siktes massene på stedet, slik at man skiller rene masser som kan gjenbrukes i området fra de massene som er såpass forurensede at de må håndteres av Lindum.

Behandling og håndtering av forurensede masser ligger i selve ryggmargen til Lindum. Arbeidet involverer hele organisasjonen på forskjellig vis. Med innovasjon og utvikling i bunn, jobber Lindum kontinuerlig med å innovere og utnytte ressursene som finnes i avfall. Alt for å skape muligheter for nye runder i kretsløpet.

Viktigheten av deponi

Det langsiktige målet er at minst mulig må deponeres, og mest mulig kan gjenbrukes. Likevel vil det også i fremtiden være behov for deponier som lagrer miljøskadelige stoffer kontrollert, trygt og sikkert.

– Vår jobb er å ta miljøgiftene ut av kretsløpet. Å håndtere massene på en trygg og sikker måte, slik at miljøgifter ikke sprer seg ut i omgivelsene. Hvis ikke Lindum gjør denne viktige jobben vil miljøgiftene leve videre i kretsløpet, noe kommende generasjonene må betale dyrt for. Jobben vi gjør er et viktig bidrag til samfunnet, fastslår Ugland.

Prosjektet på Karljohansvern ble startet opp i månedsskiftet august/september, og området skal være ferdig ryddet i slutten av 2023.

Les mer om arbeidet Lindum har gjort på Karljohansvern tidligere, her.