Vår profil

Skal du produsere noe for oss, og trenger informasjon om logoer og fargekoder? På denne siden kan du laste ned vår profilmanual og få informasjon om reglene knyttet til profilering av Lindum.

Primærlogo er den logoen som skal prioriteres under profileringen
av Lindum. Logoen består av to elementer; et lindeblad og navnet
på konsernet. Elementene skal brukes sammen, og størrelsesforhold
og avstand mellom logo og navnet skal ikke endres.

Lindum logo i farger

Sekundærlogo består av de samme elementene som primærlogoen
og må følge de samme reglene som blir satt for primærlogoen.
Sekundærlogoen kan brukes på formater der primærlogoen
ikke kan yte sitt opptimale uttrykk.

Primær- og sekundærlogoen er konstruert proporsjonalt og skal derfor alltid skaleres proporsjonalt. Lindebladet vil alltid ha dobbel høyde av skrifttypen. Proporsjonene og størrelsesforholdene kan ikke endres. I primærlogoen defineres høyden ut fra skrifttypens høyde (X). Sekundærlogens høyde definers ut fra skriftypens høyde (X), pluss høydeforskjellen mellom de store og små bokstavene (Z). Primærlogoen midtstilles horisontalt og sekundærlogoen midtstilles vertikalt. De proporsjonene som er gitt, gir et korrekt visuelt utrykk av Lindum logoen. Skrifttypen som er brukt i logoen skal aldri stå alene uten lindebladet.

Lindums fargepalett består av primærfarger, sekundærfarger og gråtoner. Primærfargene kan også kalles logo-farger. Dette er Lindums bærende farger og brukes for gjenkjennelse.

Sekundærfargene kan brukes under utforming av publikasjoner, internettsider, kampanjer, DMs og annet materiale
der det ønskes et mer dynamisk utrykk. Kun primærfargene skal brukes på logo og de postale trykksakene. Ellers skal kun primærfargene, sort/hvit eller negativ logo brukes.

Er du usikker på bruk eller har spørsmål knyttet til vår profil? Ta kontakt!