Ringvirkninger

Vi bidrar så flere kan

Verden står ovenfor store utfordringer innen miljø, klima, energi og avfallshåndtering.

Vi vet at kunnskap og god helse gir mange positive ringvirkninger; trygghet, tillit, ideer og engasjement. Barn som vokser opp i dag lærer mye mer om miljø og klima enn generasjonene før dem. Lindum ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse og/eller øker barn og unges kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan.

Kriterier som må oppfylles: 

  • Aktiviteten det søkes støtte til bidrar til god helse og/eller:
  • Aktiviteten det søkes støtte til bidrar til økt kunnskap innen klima, miljø, energi og/eller avfall.

Hvem kan søke?

Alle ikke-kommersielle aktører på Tofte, Skoger/Åskollen, Lillesand, Odda og omkringliggende områder samt Tønsberg kan søke om sponsormidler fra Lindum. Midlene skal direkte eller indirekte bidra til god helse og økt kunnskap hos barn og unge i alderen 4-16 år.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 1. mars. Søknad merkes «Sponsorsøknad» i emnefeltet. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Søknadene behandles i perioden 1. mars– 1. april. Alle søkere får en tilbakemelding.

For at søknaden skal bli behandlet må den:

  • Inneholde nødvendig bakgrunnsinformasjon om søker
  • Inneholde hvilket geografisk område søker tilhører
  • Inneholde informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp mot Lindums fokusområder og kriterier for sponsing
  • Inneholde tallfestet sum det søkes om
  • Inneholde forslag til/anbefalt synliggjøring av sponsor
  • Sendes inn innen oppgitt frist

Henvendelser vedr. støtte til større arrangementer e.l. som ikke handler om nærmiljø til våre anlegg behandles spesielt. Send en e-post til marked@lindum.no, merket «Sponsorforespørsel» i tittel, og punktene over besvart så vil du høre fra oss.

Vi ser frem til å høre fra deg.