CONTAINERUTLEIE


Vi leier ut containere til private og bedrifter i Drammen og omegn, og Odda og omegn. Hvor du ønsker containeren, og hva du skal kaste vil ha betydning for prisen. Priskalkulatoren vår vil gi deg et estimat på hva det vil koste deg å leie container fra oss.

Jord og kompost


Vi produserer kompostbasert jord i mange varianter, her kan du lese mer og beregne pris.

CONTAINERUTLEIE

Vi leier ut containere til deg - på jobben eller hjemme.
Hos oss får du service du aldri vil glemme.
Surf en tur innom vår kalkulator, å få et estimat,
så slår vi på tråden for en hyggelig containerprat!

JORD OG GJØDSEL

Spirea og roser gjør hagen så frodig,
klematis og villvin strekker seg modig.
Til prydvekster, frukttrær, busk eller hekk:
Vi har jord både i bulk og i sekk!

LANDBRUKSKOMPOST

Driver du stordrift innenfor landbruk og trenger et godt jordforbedringsmiddel? Vi produserer og tilbyr ulike komposter som alle er velegnede næringssupplementer til din produksjon.

MOTTAK FOR MAT- OG ANNET ORGANISK AVFALL

Har din bedrift, kommune eller virksomhet behov for en god partner på organisk avfall? Vi tilbyr mottak og et bredt spekter av behandlingsmetoder flere steder i Norge, for både hageavfall, matavfall og slam.

MOTTAK AV MASSER

Bygging, riving eller graving på gamle og nye tomter? Lurer dere på hvordan dere skal håndtere ulike tungmasser? Vi tilbyr mottak og behandling av masser med ulik forurensningsgrad, sentralt beliggende på Sør- og Østlandet. Kort vei fra problem til løsning - for lommeboken  og ikke minst miljøets skyld.

MOTTAK OG KVERNING AV TREVIRKE

Har din bedrift, kommune eller virksomhet mye rivningstrevirke eller hageavfall? Behov for flis til forbrenning-og fjernvarme anlegg? Da er vi din selvsagte partner! Vi tilbyr utførelse av enkeltoppdrag, eller en hel pakke - alt ettersom hva din bedrift har behov for. Vi har fokus på kvalitet i både prosess og produkt, og kverner opp treverk og hageavfall til Norges beste forbrenningsflis!

SORTERING

Har du eller din bedrift mye blandet avfall og ikke tid til å sortere dette selv? En god sortering av ditt avfall bidrar til et renere avfall som har alt og si for videre behandling og eventuell gjenvinning. Vi tilbyr sortering av ditt avfall på vår sorteringsplats i Drammen.

LUKTREDUKSJON

CLAIRS er et kompetansesenter innen lukt- og gassrensing som tilbyr konsulentbistand og teknologiske løsninger for blant annet avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, næringsmiddelindustri, fôrindustri, kompostering-og biogassanlegg, deponier, EX-områder og avfallshåndtering.

GJENVINNINGSSTASJONER

På gjenvinningstasjonen kan du levere ditt husholdningsavfall. Vi drifter 6 gjenvinningstasjoner i regionen på vegne av RfD(Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS). For henvendelser eller spørsmål knyttet til avfallet ditt hjemme, avfallsdunker, tømmetider, hva som kan leveres på gjenvinningstasjonen eller lignende, kontakt RfD direkte på telefon 32 04 97 00 eller e-post post@rfd.no.

FJERNVARME

Bor du på Knive og får levert fjernvarme fra oss? Dette kan da være en nyttig side for deg.