— Lindum fyller i år 25 år. Det mener jeg at fortjener et lite tilbakeblikk og noen tanker om fremtiden.

Kan du huske 1996? Prinsesse Diana fikk innvilget skilsmisse fra Prins Charles, Kykelikokos tok barna med storm på NRK, og Torbjørn Jagland overtok stafettpinnen fra Gro Harlem Brundtland. Dette året begynte også planleggingen av Lindum som bedrift. To år senere startet vi opp, og i år kan vi feire 25 år for miljøets skyld. Det fortjener et lite tilbakeblikk, og her får du mitt.

Pål Smits sitter i stol på kontoret sitt i dag hvor han kan se tilbake på 25 år i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Dette var starten på Lindum

Lindum ble etablert som en del av Drammen kommune sin oppgave om å behandle matavfallet fra alle husstandene i Drammen og 8 nabokommuner. Kommunene skulle starte kildesortering av husholdningsavfallet med ressursutnyttelse, fra avfall til verdi. Dette er kjent for oss nå, men var helt nytt da.

Og lite visste vi hvordan bransjen skulle utvikles, og hva Lindum skulle bli.

«Jeg tror helt bestemt at utviklingen vil bli enda større de neste 25 årene»

– Pål Smits, administrerende direktør i Lindum

Et omdømme som har blitt kraftig bedret på 25 år

Da jeg begynte i Lindum på midten av 90-tallet var avfallsbransjens omdømme ganske dårlig. Mange kviet seg til å fortelle venner og familie at de jobbet med avfall. Når jeg i dag snakker om hvor jeg jobber, er holdningen en helt annen. For meg er det flott å oppleve at avfallshåndtering har gått fra å være skikkelig negativt til å bli noe veldig positivt!

Vi i Lindum så tidlig at forskning og utvikling var veien å gå. Ingen hadde tråkket opp stien før oss, og utfordringene kom sammen med første lass matavfall. Lukt, behandlingstid, behandlingsløsninger. Det var mye å ta tak i, og jeg husker tilbake på en tid der en kreativ og løsningsorientert gjeng fikk ting til å skje; det var nærmest fritt frem for å komme med ideer vi kunne teste. Noen bar ikke frem, men du verden som andre fikk fart på både komposteringsprosesser og vår motivasjon til å jobbe videre med løsninger for ulike typer avfall.

En gjenganger i Lindums historie er at vi gjerne har vært litt for tidlig ute. Vi ønsket oss biogassanlegg på slutten av 90-tallet, men det lot seg ikke realisere før i 2012. Vi begynte å se på håndtering av forurensede masser lenge før markedet var modent. Men da lovendringen med forbud om deponering av organisk avfall kom, var vi klare. Vi var også tidlig ute med å holde detaljer om løsningene vi utviklet hemmelig. Det var fy-fy på den tiden, og vi måtte tåle kritikk fra den offentlige delen av bransjen som var vant til at alle delte alt. Når jeg ser meg tilbake, mener jeg fortsatt det var helt riktig for å stimulere til det markedet det nå har blitt.

Lovendringer som motor for utvikling

Vi har applaudert lovendringer fordi innstramminger og forbud har tvunget oss til å tenke nytt, og skjøvet oss skritt for skritt i retning mot bærekraft og sirkulær økonomi. Selvsagt har det gjort litt vondt for oss også, men mitt mantra har hele veien vært: Enhver endring gir muligheter.

På 25 år er det mye som har blitt endret. Trender har rukket å gå av moten og komme tilbake, men én ting blir bare hottere og hottere: Kompetanse. I Lindum så vi tidlig behov for kompetanse innen spesielle fagområder som biologi og kjemi. Det har resultert i at vi i dag lønner flere medarbeidere med doktorgrader. Det er fantastisk at avfallsbransjen innehar denne kompetansen! Jeg mener likevel at det er kombinasjonen av kompetanse som er det aller viktigste, og i Lindum jobber dyktige maskinførere, prosessoperatører, ingeniører og økonomer sammen med forskere, kjemikere og biologer. Kreativitet og kremmerånd sammen med kompetanse har gitt muligheter og resultater.

Løfter vi blikket fra Lindum, og ser på samfunnet, har disse 25 årene vært viktige for å skape bevissthet til avfallet som ressurs, og mulighetsrommet som følger med. Jeg tror og mener helt bestemt at utviklingen vil bli enda større de neste 25. Jeg spår at fokuset vil være på hva vi skal lage av disse ressursene, ikke innsamlingsmetoder og sorteringskrav. Hvordan behandle avfall slik at det blir anvendbare og etterspurte sekundære råvarer som inngår i sirkulært kretsløp.

I den nye logoen vår symboliserer stilken Lindums bidrag inn i utviklingen (bladet) som skal videre fremover. Har du lagt merke til at stilken er formet som et smil? Det er fordi vi har det fint på jobb mens vi løser utfordringer for våre kunder, og vi ser positivt på fremtiden.

Jeg er utrolig stolt over å ha fått være med på denne reisen. For en reise det har vært. Og for en reise vi skal være med på videre framover.