Krevende sertifisering på plass for Lindum

Lindum har denne våren blitt godkjent produsent av flis til materialgjenvinning etter de strengeste, gjeldende krav satt av ledende møbelgigant. Nå åpnes dørene for å levere kvalitetsflis til sponplateprodusent i Sverige, og Lindum er godt i gang med leveransene.

Gjør møbelindustrien mer bærekraftig og gjenvinnbar

Sponplatene brukes til produksjon av møbler som selges over hele verden, og platene basert på materialgjenvunnet trevirke er et viktig tiltak for å gjøre møbelindustrien mer bærekraftig og gjenvinnbar.

— Prosessen har vært lang, og har krevd mye av oss på flere hold, forteller Ola Foyn, direktør for drift i Lindum. Viktigheten av gode rutiner, kontroll og dokumentasjon er høy, og Foyn forteller at det har tatt tid å iverksette tiltak og nødvendig opplæring av personell for å komme i mål.

— Og selv om godkjenningen nå er i havn, er det fremover arbeidet virkelig begynner, sier han.

Kvalitetssystem viktig

En viktig del av sertifiseringen er at Lindum kan garantere for at jomfruelig trevirke ikke er blandet inn i returtreet det lages flis av. Det gjør at Lindum må stille strengere krav bakover i kundekjeden, men også drive utvidet mottakskontroll og hyppig prøvetaking og analyser.

— Vi har et solid kvalitetssystem i bakkant som støtter våre produksjonsprosesser. Sertifiseringen er krevende, men det er også den veien vi må for å løfte returflisen opp til nye bruksområder, forklarer Foyn.