I et tiår har Lindum produsert klimanøytral biogass basert på organisk avfall. Busser og renovasjonsbiler fyller tanken med biogass fra Lindum. Flere industriaktører bruker også biogass, men fortsatt mangler viktige brikker før biogassens potensiale kan utnyttes til det fulle.

Matavfallet fra over én million nordmenn, husdyrgjødsel, fett og kloakkslam fra hele Drammensregionen er hovedingrediensene i Lindums biogassproduksjon. Gassen gir fart til busser og renovasjonsbiler i Vestfold, Grenland og Drammensregionen og reduserer utslippet av CO2 til atmosfæren sammenlignet med fossilt drivstoff. Biogass er dermed både fornybart og klimanøytralt – og et viktig klimatiltak.

— Biogass gir dobbel klimanytte. Gassen lages av avfall, og i prosessen får vi en CO2 og biogjødsel som er gull verdt for matproduksjon. I veksthuset tilknyttet Den Magiske Fabrikken i Tønsberg brukes dette til å dyrke smakfulle tomater, forklarer administrerende direktør i Lindum Pål Smits.

— Transport er viktig, men effektiv drift av anleggene, lav grad av fakling, god utnyttelse av CO2 og riktig bruk av bioresten betyr så mye, mye mer.

Pål Smits, administrerende direktør

Et marked under utvikling

En stor andel av innenlands veitransport kan dekkes av bærekraftig og norskprodusert biogass laget av matavfall – hvis bare infrastrukturen klarer å henge med.

På begynnelsen av året kom beskjeden som ga bransjen en støkk: ENOVA kutter støtteordningen for etablering av nye fyllestasjoner. Per i dag har Norge kun fire fyllestasjoner for flytende biogass, og ingen nord for Trondheim.

— Gode og forutsigbare rammevilkår for biogass må være på plass for å hjelpe tungtransporten over på den grønne siden. Markedet er under etablering, og støtte fra det offentlige er fortsatt nødvendig, sier Smits.

Bedre praksis for offentlig innkjøp

Lindum ser en økende trend der offentlige innkjøpere stiller krav til at transport av avfall skal gjøres med biogass på tanken, men ser også at miljøfokuset ofte stopper der.

— Vi som driver biogassproduksjon opplever et skjevt fokus i offentlige anbud. Lindum er opptatt av de samlede miljøbelastningene, og mener at det må stilles strengere krav til lovverk, men også til kompetansen blant innkjøperne som skal vurdere miljøkriteriene. Transport er viktig, men effektiv drift av anleggene, lav grad av fakling, god utnyttelse av CO2 og riktig bruk av bioresten betyr så mye, mye mer, forklarer Smits og avslutter:

— Organisk avfall er en fantastisk ressurs, og med et mer strategisk og målrettet innkjøp fra det offentlige kan bedrifter som Lindum gi større bidrag til oppnåelse av Norges klima- og miljømål.

Gassen lages av avfall, og i prosessen får vi en CO2 og biogjødsel som er gull verdt for matproduksjon. I veksthuset tilknyttet Den Magiske Fabrikken i Tønsberg brukes dette til å dyrke smakfulle tomater.

Fotokreditering: 

Torbjørn Tanberg

Ove Dahl