Lindum er nå medlem av Eyde-klyngen

Lindum er nylig tatt opp som leverandørmedlem av Eyde-klyngen. Ved å være medlem av Eyde-klyngen, er Lindum en viktig del av å utvikle mer lønnsomme og mer bærekraftige produksjonsmåter. I samarbeid med de andre medlemsbedriftene i klyngen tar Lindum del i Paris-avtalen som forplikter til å kutte klimagassutslipp.

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris. For å oppnå målsetningen om å begrense oppvarmingen til under 2 °C, bidrar Eyde-klyngens medlemsbedrifter på hver sin måte til å utvikle bedre produksjonsmåter. Gjennom kompetansegrupper på tvers av bedriftene og gjennom å samarbeide om forskningsprosjekter, blir det stadig utviklet mer lønnsomme og energieffektive prosesser.

Lindums medlemskap i klyngen, og alle ansatte ved bedriften, gjør en viktig innsats ved å samarbeide om å nå dette målet. Samtidig som vi skal være konkurransedyktige og vinne verdensmesterskapet hver dag – og i fremtiden.