Bærekraftig bruk og vern av naturressursene er et sentralt prinsipp i den sirkulære bioøkonomien. Nå er Lindum i gang med et spennende forskning- og utviklingsprosjekt for å dampe jord slik at uønskede frø og røtter uskadeliggjøres og ikke spres videre.

Og hva mener vi med uønskede frø og røtter? Jo, spredning av fremmede organismer, eller biologisk forurensning som det også kalles, er regulert av naturmangfoldloven. Åkerugress, floghavre og kjempespringfrø er eksempler på slike uønskede arter.

Pr. i dag er deponering av jord hvor disse artene har vokst i mange tilfeller eneste løsning. Dette er ikke bærekraftig, verken for miljøet eller økonomien, og noe vi ønsker å gjøre noe med. Forskningsprosjektet bruker ny teknologi i et stasjonært dampanlegg som varmer opp jorden til mellom 60-99 grader over en periode. Hensikten er å drepe de ønskede frøene eller organismene man ikke vil ha med videre, slik at jorden på nytt kan tilføres kompost og gjødsel, og få et nytt liv.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører, og teknologien er levert av SoilSteam. Prosjektet gjennomføres på vårt anlegg i Drammen, og vi er spente på resultatene.

Les hele saken på tungt.no her.