Pilotprosjekt med damping av jord

Bærekraftig bruk og vern av naturressursene er et sentralt prinsipp i den…


Lindumansatt utnevnt som medlem i ekspertutvalg for klima og miljø

Nylig ble Lindums Aud Helen Rosenvinge utnevnt som medlem i NITOs…


Klimakinderegget biokull er «hot news» for sirkulærøkonomien

— Biokull laget av organisk avfall kan utrette store ting og er et viktig…


Hva kan du ikke kastet i containeren for blandet avfall?

Har du leid eller tenker på å leie en container for blandet avfall? Selv om det…


Poseprosjekt med ferske funn

Ny rapport viser at papirposer er det beste alternativet for innsamling av…


VANNvittig viktig rensing av vann

I dag markerer vi verdens vanndag. Tilgang på rent vann er kritisk for alt som…


Vår forskningsavdeling vant gull for biokull

Lindums forskning- og utviklingsavdeling vant pris for sitt arbeid knyttet til…


Lindum finalist til grønn gründerpris

Lindum er blant finalistene til grønn gründerpris 2021 som deles ut av Drammen…


Mener gjenvunnede produkter skal bli den «nye normalen»

Grønn omstilling var tema da Lindum tirsdag 14. desember fikk storfint besøk av…


Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon

Vow Green Metals AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff…


Mener søppel er "last year"

Reisen fra «dynga i Drammen» til avfalls- og industrikonsern har vært brolagt…


Lindum vant anbud i Øst-Finnmark

Lindum har vunnet kontrakt om å behandle 5 000 tonn nordnorske skytebanemasser…


Nå skal plasten bort fra matavfallet

Kildesortert matavfall fra over én million nordmenn leveres til Den Magiske…


Karen Ane føler hun er med å redde verden i Lindum

Karen Ane Skjennum (27) føler at hun er med på å redde verden i sin jobb i…


Nytt pyrolyseanlegg skal redusere klimautslipp

På Lindums anlegg i Drammen står nå et pyrolyseanlegg klart for produksjon av…


LINDUM ER PARTNER I NYTT INNOVASJONSSENTER

Forskningsrådet tildeler midler til innovasjonssentre for bærekraftig…


Sopp kan redde verden

Da forsker Agnieszka Jasinska i 2015 satte seg på flyet tilbake til Polen etter…


Sirkulær mat – omtrent som på Mars

KETIL STOKNES, FORSKER VED LINDUM. AKTUELL MED DOKTORGRADSAVHANDLINGEN…


Lindum i møte med Klima- og miljødepartementet

Lindum deltok mandag 27. januar på innspillsmøte hos Klima- og…


Hjullasterdemonstrasjon på Lindum

Se hele filmen her Hjullasterdemonstrasjon Bli med da Lindum tidligere i år…


Sopp kan redde verden

Da forsker Agnieszka Jasinska i 2015 satte seg på flyet tilbake til Polen etter…


De grønneste tomatene

Lindum tar imot matavfall fra til sammen én million nordmenn. At matavfallet…


Liv i jorda

Visste du at en håndfull jord inneholder flere organismer enn det lever…


Jord er ikke jord

Kompostholdig jordFra gamle dager har vi nordmenn brukt ordet ”matjord” når vi…


Med matavfall på tanken

Vi har tatt miljøvennlig drivstoff ett skritt videre. De samler inn matavfallet…