Den norske forbrukerfesten

Den norske forbrukerfestenI rapporten "Den norske forbruksfesten" har Fremtiden…


Ville dyr i hagen din

NYTTEDYRDe fleste som har en hage, har ambisjoner om å holde denne pen og…


Storsatsing på meitemark

Lindum har nå innredet et nytt og betydelig større hjem for meitemarker. I…


Lindum gasser på

De røde bussene i Oslo går allerede på biogass fra blant annet Drammen, og fra…


Verdens vanndag

Avløpsvannet vårt kan både være et forurensningsproblem og en verdifull…


Avfallstidslinje

500 f.KrDen første kjente søppelfyllingen i den vestlige verden ble organisert…


Forsker på jord som skal tåle frost, flom, salt og eksos

Før, under og etter bygging av ny 4-felts fv. 282 i Drammen, pågår intensiv…


Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å utnytte ressursene på en bedre og mer…


Dyrking av matsopp

I EU-prosjektet «Food to Waste to Food» dyrket vi ulike arter sopp…


Levende Matjord

Kan kompost forbedre mikroliv og dermed produktiviteten i jorda? Forsknings-…


Vermikompostering

De fleste av oss har en gang eller to i barndommen løpt ivrig til komposthaugen…


Produksjon av biogass og landbrukskompost

Biogassanlegget i Drammen var for Lindum et nytt steg innen prosessindustri,…


Behandling av forurensede masser

Lindum tar i mot store mengder masser med ulik forurensningsgrad. Dette kan…