Med matavfall på tanken

Vi har tatt miljøvennlig drivstoff ett skritt videre. De samler inn matavfallet…


Det magiske deponiet

Deponi har gjennom årene forandret betydning—fra å være en dumpingplass for det…


Nyopprettet næringsklynge

NoWaste! er en nyopprettet næringsklynge bestående av en rekke bedrifter (bl.a.…


BARE en container?

Trenger du container? Hva hvis vi forteller deg at du kan få container med…


Fra brakke til konsern

– I begynnelsen forpestet vi hele Skogerbygda og alle ønsket oss dit pepper´n…


Meitemarkvenner

Alene Alemu Tesfamichael, 47 år og fra Etiopia, er praktikant hos Fylkesmannens…


Statsråd på Den Magiske Fabrikken

Det var lite som var overlatt til tilfeldighetene da Klima- og miljøminister…


Film: Produksjon av kvalitetsflis

Hvordan ser det ut når en av landets største aktører på håndtering av returtre…


FØRST I VERDEN

I 2015 inngikk Lindum og Hyperthermics en samarbeidsavtale om et…


ISO 9001:2015 PÅ PLASS I LINDUM

Lindum er stolte av å nå være sertifisert etter ISO 9001.…


NY STOR SLAMKONTRAKT TIL LINDUM

Lindum har vunnet anbudskonkurransen om å behandle slammet fra…


Vi valgte Drammen!

På Drammen kommunes gamle søppeldeponi på Lindum sto ingeniør-økonomen Pål…


Fra bæsj til buss

Bæsj er ikke lenger et ord forbeholdt små barn å le av, men noe som gagner oss…


Produksjon av klimanøytralt drivstoff

Fikk du med deg denne filmen om biogassproduksjon i Drammens Tidene forrige…


Alt å gjenvinne

Også i fremtiden vil det bli produsert varer som forbrukes og til slutt kastes.…


Følg Lindum på sosiale medier

Lindum er nå både på Facebook og Instagram, og vi blir veldig glade hvis du har…


Lindum hjelper Drammenserne å rydde

Se videostuntet der Lindum ønsker å hjelpe drammenserne – en ting kan vi…


Storsatsing på meitemark

Lindum har nå innredet et nytt og betydelig større hjem for meitemarker. I…


Lindum gasser på

De røde bussene i Oslo går allerede på biogass fra blant annet Drammen, og fra…


Forsker på jord som skal tåle frost, flom, salt og eksos

Før, under og etter bygging av ny 4-felts fv. 282 i Drammen, pågår intensiv…


Offisiell åpning av Den Magiske Fabrikken

Statsminister Erna Solberg fikk æren av å åpne Den Magiske Fabrikken på Rygg i…


Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å utnytte ressursene på en bedre og mer…


Alder ingen hindring

På Lindum er aldri sjelden et kriterium ved ansettelser. Her veier erfaring og…


Dyrking av matsopp

I EU-prosjektet «Food to Waste to Food» dyrket vi ulike arter sopp…


Levende Matjord

Kan kompost forbedre mikroliv og dermed produktiviteten i jorda? Forsknings-…