Deponi har gjennom årene forandret betydning—fra å være en dumpingplass for det vi ville kvitte oss med, til å være en viktig del av den komplette kretsløpstankegangen. I en fullverdig og forsvarlig avfallshåndtering må vi ha mulighet til å fjerne uønskede elementer fra krets-løpet på en trygg måte. Lindum har en sentral rolle i forskningen og utviklingen på dette    området, og har med det påtatt seg et stort ansvar.

I containere som fungerer som test-laboratorium på et av Lindums deponier foregår det spennende ting. Forsvarsbygg har valgt Lindum som samarbeidspartner i et prosjektet hvor det skal utvikles løsninger for å håndtere forurensningen i skytebanemasser og PFAS-forurensede masser fra kampflybaner i Norge. I småskala utsettes massene her for ulike rense– og stabiliseringsmetoder før graden av forurensning måles i andre enden.

Metodene som brukes er enten én eller en sammensetning av ulike prinsipper; mekanisk rensing, kjemisk stabilisering og/eller kjemisk nedbrytning. Hvert tilfelle av masse og grad av forurensning blir vurdert før det besluttes hvilken metode som skal brukes.

Metodene som brukes er enten én eller en sammensetning av ulike prinsipper; mekanisk rensing, kjemisk stabilisering og/eller kjemisk nedbrytning.

Hilmar T. Sævarsson, Direktør for deponi og forurensede masser

Lindums kortsiktige mål er å benytte metoder så massene blir stabile eller rene nok til å kunne deponeres trygt. Det langsiktige målet er å kunne rense massene slik at de kan brukes på nytt. Gjenvinning av materialer med lett forurensning vil bli en viktig ressurs i fremtiden, og utviklingsarbeidet Lindum har gjort på dette området er viktig og har derfor fått internasjonal oppmerksomhet.

Lindums kortsiktige mål er å benytte metoder så massene blir stabile eller rene nok til å kunne deponeres trygt. Det langsiktige målet er å kunne rense massene slik at de kan brukes på nytt.

Hilmar T. Sævarsson, Direktør for deponi og forurensede masser